Your browser has JavaScript turned off.
You will experience a more enjoyable time
at this Web site if you turn Javascript on.
Open your browser preferences, and enable JavaScript.
You do not have to restart your browser or your computer
after you enable JavaScript.
Simply click the Reload or Refresh button.
Svenska English Deutsch
Roligt

Uppdaterad: 30 januari 2020
Home
Om oss

 • För biodlare (CBeeWing)
 • Dendrokronologi
 • Om björksav och pollenallergi
 • Fotografi:
  Gamla familjebilder i din PC. Hurdådå?

  Fotogallerier:

  Trädfällning:
  En STOR tall

  Kubbhus - en bortglömd teknik

  Båtar, tåg m.m.: Skärgårdsbåtar
  Ångbåtens dag 2000
  Skärgårdsbåtens dag 1972
  Små segelfartyg idag
  Höstseglingen Saltkråkan race 2007
  Skansens höstmarknad
  Med "Wermdö durspelare" på dragspel!
  Saltsjöbanan
  Motorvagn 15
  Ångtåg mot Saltsjöbaden
  Ur Per Lindroos skissbok
  Stockholms hamn 1956
  Stockholms hamn del 2
  Södermalm 1899-1905
  Farsan på segelfartyget Beatrice 1925/26
  Farsan till sjöss 1926-1936

  Båtklubben och Saltis:
  Bilder från båtklubben
  Vårvinter
  Båtklubben förr
  Spåret till Pålnäsviken
  Isfiske på Baggen 1955
  Träbåtar
  Neglinge ångbåtsbrygga

  Från Nämdö:
  Om Nämdö
  Nämdö kyrka
  Det sålda votivskeppet
  Landskapsvårdare
  Höbärgning på Östanvik
  Magister Funke
  Funke i Västergötland 1908
  Gamla jordbruksbilder
  Sommar, sol och ytterskärgård
  Konstiga ? båtar
  Vinterbesök på Nämdö
  Bengtssons handelsbod

  Valter Fredriksson berättar:
  Om jordbruket på Västanvik
  Huggorm
  Om kötthandlare
  Roland Nilsson berättar:
  Föreningsliv
  Litervis
  Gamla skolan
  Margit Danielson berättar:
  Personliga minnen från Nämdö

  Källaren:
  Historia    Renoveringen    Läget 2017
  Arkeologisk rapport

  Gamla Östanvik:
  Daterade ekonomibyggnader
  Datering av Smedjan
  1630 års karta och nutid
  Fiskebrygga från omkr 1760.
  Se även i nytt fönster
  www.cybis.se/dendro/the-gamla-ostanvik-farm-house/

  Västanvik:
  Västanviks äldsta lagårdsbyggnad.

  Föreningen Motorvagnens Vänner

  Länkar

  Du är besökare nummer sedan den 30 mars 2001!