Programutveckling - ett exempel

Illustrationen visar den första Solna D400-anläggningen såld till Furness Newspapers
Pressen kommer att tas i drift under våren 2003.

Solna Pressövervakningskonsol


Solna Offset utvecklar och tillverkar rulloffset-pressar. I en rulloffsetpress trycker man på långa pappersbanor som sedan går in i en falsapparat där själva tidningen skärs till och viks ihop.

Tryckaren manövrerar pressen från en pulpet - stor som ett skrivbord. På pulpeten finns massor av knappar och sifferfönster som alla används för styrning av pressen. Det kan finnas flera pulpeter i en press så att flera tryckare samtidigt kan förbereda ett nytt tryckjobb.

Pulpeten har en inbyggd specialdator som inte bara sköter alla knappar och sifferfönster utan också kommunicerar med alla andra enheter i pressen. På pulpeten finns även en pekskärm som är kopplad till en vanlig PC, också den i ständig kontakt med den övriga pressen.

Lars-Åke har skrivit det program som körs i pulpeternas PC-maskiner. Programmet är skrivet i Visual Basic och kallas "Solna Pressövervakningskonsol". Dess uppgift är både styrning och övervakning.


På skärmen visas en översiktlig bild av pressen, här två och ett halvt torn, en fals och fyra rullställ för att trycka två fyrfärgsbanor samt två banor i svart.


Om larm inträffar någonstans så börjar motsvarande symbol att blinka rött.
Klickar tryckaren med fingret på den röda symbolen så visas detaljer om vad som hänt...


I det här fallet är det fyra olika skydd som inte är stängda och två snabbstoppknappar som är intryckta som förregling för att pressen inte skall kunna startas medan man arbetar med den.

...vid närmare eftertanke är det nog inte så viktigt att kunna se alla skydd som inte är stängda medan man förbereder en tryckning.
Men när pressen väl skall startas så kan det underlätta!

Här visas att en snabbstoppknapp fortfarande är intryckt.
Den sitter ganska djupt inne i maskinen bakom en liten dörr och man måste krypa in i maskinen för att komma åt den.
Nu är det praktiskt att direkt kunna se varför det inte går att köra igång!


Vid fyrfärgstryck går banan genom fyra olika tryckverk. När maskinen börjar trycka måste de olika färgerna ställas i register med varandra. Detta görs helt och hållet med knappar på den stora pulpeten. Via dataskärmen kan tryckaren få en översiktlig bild av hur banans olika registermekanismer är inställda.


Vid offset-tryckning skall vatten och färg tillföras i en balans som ger bästa tryckresultat. Vid start då pressen ännu går långsamt tillför man proportionellt mer vatten än när man trycker vid hög hastighet. Även färgmatningen är beroende av pressens varvtal. Rätt inställningar under startfasen minskar mängden makulatur.

På bilden visas en kurva som bestämmer hur mycket fuktvatten som skall tillsättas vid olika varvtal. Det finns en motsvarande kurva för färgmatningen. Tryckaren kan lätt ändra kurvans utseende genom att "klicka och dra" i olika punkter på kurvan. Om han vill kan han också använda olika kurvor för olika enheter eller för olika färger.


Simuleringspanelen


Programmet hanterar ungefär 250 olika larm och andra signaler från varje torn. För att testa ut programmet var det nödvändigt att kunna simulera alla signaler "hemma vid skrivbordet". Dels därför att maskinerna inte fanns tillgängliga när programmet skulle testas, dels därför att det tar mycket tid att testa med verkliga maskiner. Programmet har därför försetts med en "simuleringspanel" som används för att simulera olika alarmtillstånd och för att ställa in andra värden. För varje pressenhet finns en flik. Klickar man på den så visas innehållet i form av olika larm och andra värden. Innehållet i panelen skapas automatiskt av programmet med hänsyn till hur många torn, falsar och rullställ som finns i den just nu simulerade pressen. Om man klickar i en "checkbox" för ett larm så aktiveras larmet vilket visas på bilden - i det här fallet en dörr och en lucka som inte är ordentligt stängda i falsen.

Simuleringspanelen kan naturligtvis användas vid utbildning av tryckare om man inte samtidigt har tillgång till en tryckpress. Det kan också vara väldigt bullrigt i ett tryckeri och trevligare att sköta en del av utbildningen i en lugnare miljö. Vid utveckling av programmet har det varit en stor fördel att kunna demonstrera olika funktioner utan att ha tillgång till en tryckpress. - Bilderna här har förresten skapats genom inställningar på simuleringspanelen.


Hjälptexter


Solna Offset säljer tryckpressar över hela världen. Därför måste alla texter kunna översättas till olika språk. Programmet har mekanismer för att enkelt kunna växla mellan olika språk. På det sättet skall t ex en servicetekniker snabbt kunna växla mellan de språk som finns installerade på platsen, t ex spanska, engelska och svenska. Hjälptexterna skapas som enkla textfiler som sedan via ett program översätts till .html-kod. Denna teknik underlättar översättningsarbetet när en press skall installeras inom ett nytt språkområde.

Den första Solna D400-anläggningen i Kina har sålts till Xiamen Daily. Denna anläggning tas i drift i slutet av 2003.
Solna D400 är den snabbaste och mest avancerade tryckpressen för tidningsproduktion i segmentet enkel-brett, enkel-runt.


Copyright © 2004, Cybis Elektronik & Data AB. Email: