Västanvik, Nämdö.

Datering av fårhuset=äldsta lagårdsbyggnaden på Västanvik till 1866/1867.

Foto: Tore Regnell
Detta är lagårdsbyggnaderna på Västanvik omkring 1953.
Till vänster logen, till höger lagården och i mitten lidret med fårhuset till vänster.
Foto: Tore Regnell
Foto: Carl Dahlgren
Fårhuset i den vänstra delen av byggnaden är timrad och lär vara den första lagårdsbyggnaden man hade på Västanvik efter arvsskiftet på 1860-talet då herrgården vid Östanvik delades upp i fyra olika gårdar.

Anders Dahlgren och jag har tagit borrkärnor för dendrokronologisk datering ur väggen mellan lidret och fårhuset. - Den väggen där det hänger vagn-stegar på bilden.
Dessa prov kunde med stor säkerhet dateras så att vi nu kan säga att virket till väggen avverkades vintern 1866/1867.
Jag tog även ett prov ur motstående vägg, men detta kunde inte dateras.
Två av de fyra proverna kommer inte från Nämdö. De stockarna har kanske vuxit inne på fastlandet eller på Åland.

Anmärkning: Ett medelvärde av de fyra proverna passar mot en referenskurva från Nämdö med corr-coeff=0.71, och T-värdet 10.5, vilket motsvarar en helt säker datering!
Ett medelvärde enbart baserat på de två proverna från Nämdö omfattar 103 år och ger corr-coeff=0.79 och T-värdet 12.8
Proverna som inte är från Nämdö passar med corr-coeff=0.57 mot den Gotlandskurva som finns publicerad inom "project EXTRATERRESTRIAL". Kanske är virket importerat från Åland.
Mätdata i .fh/Heidelberg dendroformat från dateringen:
Mätserien har daterats främst mot SWED302 (Nämdö) i The International Tree-Ring Data Bank, ITRDB
De prover som inte kommer från Nämdö har daterats mot en kombination av kurvor från Sisshammar (Tyresö), Saltsjöbaden, Bettna, Aneby och Gotland, se ITRDB.
 
HEADER: 
KeyCode=NMLID1A 
Length=104 
DateEnd=1866 
Lidret, Västanvik. Näst översta långa stocken i väggen mot öster. 1866. Vankant. Nämdövirke. 
DATA:Tree 
    77   102   136   147   120    99   100    89    87   136 
   142    85    48    91   112   166   134    81    69    79 
    40    90   110    92   130    65    48    85    90    72 
    88    95    82    71    80    43    78    86    66   101 
    70    66    67    71   105   101    80    67    57    71 
    60    42    43    38    63    30    43    49    81    57 
    64    56    55    38    35    30    16    38    27    68 
    38    76    59    48    49    44    42    48    57   121 
    66    81    59    66    42    44    58    43    48    52 
    30    28    27    35    43    41    24    44    31    44 
    42    61    75    58     0     0     0     0     0     0 
HEADER: 
KeyCode=NMLID2A 
Length=113 
DateEnd=1866 
Lidret Västanvik. Översta långa stocken i vägg mot öster. Vankant. Ej Nämdövirke. 1866. 
DATA:Tree 
   120    81    88    91    76    93    86   140   100   141 
   136   168   156   140   121   151   120    73   104   102 
   112   104   101    84   120   125    96    96    84    92 
   125   121   116   128    95   112   103   149   135   181 
   169   109   119   116   109    98    91    92   118   109 
   110    95    68    72    63    81    60    48    63    77 
    77    70    68    76    89    66    55    84    81    66 
   115    95    92    67    62    76    95    90    95    92 
   104    83    91    78    74    67    70    64    64    87 
    82    61   111    42    68    86    63    73    56    44 
    64    54    54    66    44    45    43    42    46    58 
    62    63    59     0     0     0     0     0     0     0 
HEADER: 
KeyCode=NMLID3A 
Length=65 
DateEnd=1849 
DATA:Tree 
   189   102   117    80    86   126   129   141   182   161 
   136   135   107    91   108   110    74    97    99    93 
    95    92    72    68    78    68    71    71    82    49 
   100    90    92    64   109    97   141    96    83   167 
   160   182   204   207   184   163   120    90    55    63 
    78    82    93    64    78    85    63    67    81    92 
    68    57    43    59    60     0     0     0     0     0 
HEADER: 
KeyCode=NMLID3B 
Length=81 
DateEnd=1865 
Kort bit högst upp i väggen mot öster. Ej vankant. Trol 1-2 år förlorat. 1865. Ej Nämdö. 
DATA:Tree 
   201   128   121   100   101   150   154   132   173   146 
   141   139   115    72   108   114    80   104   123   108 
   110   109    97    77    92    84   100    90   130    84 
   117   107    99    91   120   128   143   111    83    99 
   113   153   137   177   188   170   129   108    88   121 
   142   147   122    99   119   116   150   128   133   140 
   108    98    60    79    75    52    64    62    37    66 
    46    54    70    54    52    56    58    64    65    62 
    70     0     0     0     0     0     0     0     0     0 
HEADER: 
KeyCode=NMLID5 
Length=54 
DateEnd=1866 
Västanviks lider, 4de stocken nerifrån, väggen mot öst. Vankant. 1866. 
DATA:Tree 
   551   356   327   339   510   279   269   357   404   378 
   338   329   241   119    78   122   122   178   158   220 
   170   244   232   193   119    94   114   124   142   181 
   140   101   107   101    99   129   188   173   154   131 
    89   127    92    80   133    86    44    42    41    52 
    79    84    85   115     0     0     0     0     0     0 


Copyright © 2021, Cybis Elektronik & Data AB. www.cybis.se