Det gamla votivskeppet från Nämdö 1700-tals kyrka

I den kyrka, som fanns innan rundkyrkan mitt emot Kalkberget byggdes, fanns ett jättestort votivskepp, nästan 1,5 m långt, tillverkat för kyrkan av Lars Billing på Östanvik år 1774.
Skeppet finns idag i Toresunds kyrka -norr om Mariefred. Hur det har kommit dit vet man inte. Men skeppet såldes från Nämdö i början av 1800-talet - förmodligen därför att det inte passade in i den nya rundkyrkans inredning.
Galjonsfigur
Kanske vore det roligt om man kunde ordna en fin bild av skeppet att hänga upp i Nämdö kyrka!?

Tack till Eva Gustafsson, Stallarholmen, som hittat skeppet åt oss och tagit bilderna!

Kalle Kjellman skriver att vi hittar mer info i Franciskus-bladet - Kyrkan i Stallarholmen - Årg. 13 Nr 11 November 2010. (Man kan hitta bladet genom att googla på hovkvartermästare Lorentz Billing.) Där skriver Sven G. Nilsson:

"Nästa gång du besöker Toresunds kyrka vid en gudstjänst, kom lite tidigt så att du får tid att se dig omkring. När du kommer in genom kyrkporten, stanna till i tornkammaren (vapenhuset) och studera det fina skeppet som finns där. Hur har det hamnat här?

Hovkvartermästare Lorentz Billing på Östanvik säteri Nämdö lät tillverka det år 1774 som gåva till kyrkan. År 1832 anhöll församlingen att få sälja det men man hittade ingen köpare. 1869 överlämnades skeppet till Sörmlands fornminnesförening och placerades i Toresunds kyrka. 1896 placerades det i Strängnäs kyrkomuseum men återkom några årtionden senare. Titta noga på alla detaljer! Skeppet är ett örlogsfartyg med fyra rader kanoner, snidad galjonsfigur, rikt smyckad akter, tre master och målning i flera färger."Copyright © 2021, Cybis Elektronik & Data AB. www.cybis.se