Några ekonomibyggnader vid Gamla Östanvik, Nämdö.

Vy över Gamla Östanvik på Nämdö.  Detta är viken innanför Kalkbergets brygga.
Den här bilden tog Tore Regnell omkring 1938. Samma sjöbod som idag, men bakom sjöboden skymtar taket på en stor lagårdsbyggnad.

Ladugårdsruinen

Troligen byggd 1863.
Så här har byggnaden sett ut så länge jag kan minnas...

Timringen består av 10 varv och är 235 cm hög - förmodligen har den med tid och röta sjunkit ihop något. - Höjden under takbjälkarna har varit ungefär 190 cm.

Jag har hört att någon gång kring 1950 så blåste taket sönder och lagården revs delvis och övergavs.
Knut Sandström som då drev handelsträdgård på Gamla Östanvik behövde inte en så stor lagård för de kor och den häst han hade.

Dörrhålet mot sydväst, västra sidan.
Gåtspår i dörrhålet mot sydväst, södra sidan.
Här har gåten (en bräda) fallit ur så att man kan se in i spåret.
Del av den urfallna "dörrkarmen" med gåten i mitten.
Gåten har suttit inpassad i gåtspåret i dörrhålet och hållit stockarna på plats.

Av en bild från tiden kring 1950 får man intryck av att västra ladan på lagården har rivits och att resten är täckt av vass.

Själva den timrade lagårdsbyggnaden var 10 meter lång och knappt 8 meter bred.
Grundläggning på vardera sidan av den timrade byggnaden visar att det fanns lador (eller förråd) på vardera sidan som var 5 respektive 6 meter långa.
Fönstergluggarna är en meter breda och fönsterbågarna har troligen varit 80*60 centimeter.
Dörrhålet på framsidan är 150 cm brett och 175 cm högt. Samtliga väggar har en dörr mitt på.
Dörrhålet mot sjön (överst i bilden) är bara 85 cm brett. Längst till vänster i den väggen finns också ett hål strax över golvhöjd som är 31 cm brett och 35 cm högt. Kanske har det använts för utgödsling på vintern.
När byggdes huset? Dendrokronologisk datering.

Alla stockar i byggnaden är mer eller mindre förstörda av husbock och annan trämask och av röta.
12 borrprover har tagits ur totalt 9 stockar i de norra och östra väggarna.
Den norra väggen innehåller några stockar av senvuxet virke. Ur dessa har jag lyckats ta ut några borrkärnor som har gått att datera.

Tre stockar i den norra väggen kan dateras till 1862 och en fjärde stock till 1863.

En stock kan dateras till 1773 (korr=0.67, TTest=5.3) men provet består bara av 37 årsringar, vilket gör dateringen litet osäker.
Stocken dateras bättre mot en tillgänglig kurva från Tyresö (Sisshammar) (korr=0.73, TTest=6.3) än mot Nämdö.
Kanske har man köpt upp gammalt virke utifrån till bygget.  (Alternativt har stocken importerats till Nämdö redan på 1770-talet och sedan återanvänts vid lagårdsbygget på 1860-talet.)

Övriga prov har fallit sönder i ytterdelen pga röta och maskangrepp och har därför inte kunnat dateras.

Bakgrund och slutsatser

På 1860-talet skiftades herrgården på Nämdö till fyra gårdar.
Den jättestora lagården av tegel på Östanvik monterades ner och materialet skiftades ut.

Gårdarna Västanvik, Västerängen och Västerby anlades - dvs allting byggdes nytt eller gamla hus flyttades dit.
Ön fick också en ny kyrka 1876.

Dateringen av lagårdsruinen på Östanvik visar att man även här byggde en helt ny lagård - den yngsta stock jag hittat i byggnaden är avverkad hösten 1863.
Efterfrågan på virke på ön måste ha varit stor pga all byggverksamhet. Detta kan förklara stocken från 1773 som troligen kommer från annat håll än från Nämdö.

Svinstian på Gamla Östanvik

Troligen byggd 1874.
Svinstian på Gamla Östanvik, maj 1999.

Sedan bilden togs har svinstian åldrats. Takpannor har blåst av och röta och husbock har gjort sitt...

Det mesta är idag så ruttet att det inte går att ta borrprover. Men det gick att ta prov ur en av de allra översta stockarna under takpannorna.
Med endast 49 årsringar kan dateringen synas osäker, men den pekar ändå alldeles entydigt på årtalet 1874 både mot Nämdö- och Tyresö-referenserna.

Mått på huset: 390 cm på framsidan, 320 cm längs högra gaveln. Höjd i framkant 200 cm, i bakkant 100 cm.
Dörrhål: 67 cm brett, 127 cm högt. "Fönster" ovanför dörrarna: 50 * 26 cm.

Kurvan visar den goda passningen mot referenskurvan för Nämdö.
 
D:\ake\tree\NAMDO\KSandstrom\svintop.d12 compared to the reference 
D:\ake\tree\DEC\swed302Namdo.d12  Dated to 1995   Transformation: Proportion of last two years growth (2,0,T) 
Minimum overlap used when finding best match: 15 
--Rel   Corr Over  TTest   (year) 
-year   coef  lap 
  121   0.60   48    5.1   (1874)(as dated) 
   17   0.44   48    3.3   (1978) 
  262   0.43   48    3.2   (1733) 
  205   0.42   48    3.1   (1790) 
   51   0.40   48    3.0   (1944) 
  231   0.38   48    2.8   (1764) 
  193   0.38   48    2.8   (1802) 
  271   0.38   48    2.8   (1724) 
   89   0.36   48    2.6   (1906) 
There is a match at relative year 121  i.e. at  1874 

CDendro 2007-10-28  17:05:19   Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T) Correlations between available references in D:\ake\tree\All\all.fil and D:\ake\tree\NAMDO\KSandstrom\svintop.d12 dated to 1874 with corr >= 0.52 and with overlap >= 48                   T-  Over            Corr  Test  lap all...     0.63  5.45   48   based on 3 members Sissh041   0.61  5.17   48   Sisshammar, Tyresö, SouthEast of Stockholm SWED302N   0.60  5.13   48   Nämdö, Stockholm archipelago Saltsjob   0.52  4.18   48   Saltsjöbaden

Oktober 2007.

Sjöboden

Troligen byggd 1820/1821.
Ur skifteshandlingarna från 1862: 9. En Sjöbod under brädtak i dugligt stånd jemte sjöbrygga - värd 20 riksdaler.
Semesterbild från 1938 med Britt och Kerstin Regnell, en oxe från Västanvik och sjöboden till vänster!
Oktober 2007
Även på bodens norra sida har husbocken härjat!
Väggen mot sydväst
Inne i boden syns föga av husbockens härjningar!
De bilade väggarna ger en mycket ålderdomlig känsla.
Under boden har några stockar förskjutits och fallit ner i vattnet. Säkert orsakat av vinterisen.
Stockarna är täckta av ett vitt ludd, liksom bomull. Kanske har luddet samband med salthantering (saltströmming) och sjövatten.
Här syns inga skador av insekter. Ganska obetydliga skador av röta.

Dendrokronologisk datering

Boden är sannolikt byggd 1820-1821.
1873 har man troligen renoverat brädtaket och lagt på ett extra varv stockar eller bytt det översta varvet.

Vill man veta detta säkrare så bör prov tas även i motsvarande översta stock i långsidan mot sjön.
På 1950-talet var taket täckt med tegel.
Dateringen i sin helhet skulle kännas något säkrare om man kunde ta och sedan datera ytterligare 2-3 prover ur väggarna.
Boden borde också mätas upp!
Mätdata i .rwl/Tucson dendroformat från dateringen:
Mätserien har daterats främst mot SWED302 (Nämdö) i The International Tree-Ring Data Bank
 
NMKSLG 1 Sandströms lagårdsruin (utan tak) o svinstia        PISY 
NMKSLG 2 Sweden       Scots pine            4  5911N1843E          1737 1874 
NMKSLG 3 Lars-Ake Larsson 
NMKS08A 1753   317   180   223   225   128    90   105 
NMKS08A 1760   111   171   153   124   146   158   139   171   103   169 
NMKS08A 1770   100    93   126   103    64    76    88    65    93   106 
NMKS08A 1780    97    89    97    60   105    91    68   102    45    32 
NMKS08A 1790    46    48    67    77    75    61    78    79    79    92 
NMKS08A 1800    74    68    64    48    42    39    47    47    49    50 
NMKS08A 1810    32    40    46    53    57    60    53    87    42    46 
NMKS08A 1820    37    45    27    39    51    48    34    25    27    24 
NMKS08A 1830    30    36    47    37    79    61    60    46    32    35 
NMKS08A 1840    30    36    52    33    59    24    27    24    27    36 
NMKS08A 1850    28    23    36    18    28    19    34    42    28    30 
NMKS08A 1860    34    27    38   999 
NMKS08A #### Ur stock 5 i norra väggen mot väster. Perfekt passning mot 1862 
NMKS11A 1738   265   142 
NMKS11A 1740   155   222   289   277   318   343   334   171   162   192 
NMKS11A 1750   260   206   247   298   223   279   224   149    87   101 
NMKS11A 1760    81    97    90    87   129   134   133   154    87   138 
NMKS11A 1770    94   102   999 
NMKS11A #### Stock 6 i norra väggen mot öst, 2 prover. 37 år dateras till 1773, TTest=5.3 
NMKS11B 1737   458   364   236 
NMKS11B 1740   236   312   334   364   356   398   379   166   188   202 
NMKS11B 1750   301   227   248   306   232   270   221   127    86   107 
NMKS11B 1760    84    96    92    90   117   141   138   168    92   140 
NMKS11B 1770    62    71    84   120   999 
NMKS12A 1812    79   115    74    66    92   149    80   111 
NMKS12A 1820    71    90    67   101    89   101    83    58   110    68 
NMKS12A 1830   116    87   121   115   148    85   115    92    57    67 
NMKS12A 1840    85    78    88    59    72    67    42    37    57    66 
NMKS12A 1850    52    68    80    47    83    57    52    60    66    33 
NMKS12A 1860    50    45    35   999 
NMKS12A #### Stock 4 i norra väggen mot väst. Tre prover. Perfekt passning mot 1862. 
NMKS12B 1770   190   150   165   171   124   125   189   237   206   222 
NMKS12B 1780   144   136   160   119   143   132   121   150    95    69 
NMKS12B 1790    90   167   160   178   207   158   129   112   115   135 
NMKS12B 1800   116    89    89    76    75    62    52    81    75    79 
NMKS12B 1810    76    57    58    95    68    52    68   106    86   100 
NMKS12B 1820    69    68    73    93    90   101    82    60   103    79 
NMKS12B 1830    93    86   109   106   144   101   104    88    63    71 
NMKS12B 1840    72    85    83    54    64    81    53    40    41    57 
NMKS12B 1850    57    77   999 
NMKS12C 1765   279   203   241   273   356 
NMKS12C 1770   299   217   239   260   216   182   234   198   241   234 
NMKS12C 1780   130   130   154   128   174   141   131   143   101    83 
NMKS12C 1790    97   143   145   185   185   158   128   118   122   130 
NMKS12C 1800   107    76    94    72    77    62    58    82    68    77 
NMKS12C 1810    77    61    62    85    65    51    65   139    92    95 
NMKS12C 1820    68    73    72    88   102    90    77    59    98    68 
NMKS12C 1830   118   113   112    93   156    86   103    96    63    69 
NMKS12C 1840    74    73    89    66    78    65    62    39    50    62 
NMKS12C 1850    63    68    70    47    60    59    49    65    39    36 
NMKS12C 1860    49    39    30   999 
NMKS15  1750   250   391   353   397   301   365   376   168   128   132 
NMKS15  1760   178   218   208   185   196   171   146   153    88   147 
NMKS15  1770   147   163   172   217   138   105   144   123   159   178 
NMKS15  1780   116   130   113    75    99    96    94    77    43    66 
NMKS15  1790    77   101   101   120   121    70    76    86    71    88 
NMKS15  1800   114    97   103    64    46    48    58    73    75    86 
NMKS15  1810    73    73    66   103    51    65    56    78    46    48 
NMKS15  1820    35    82    52    41    55    57    45    45    64    63 
NMKS15  1830    31    28    33    34    41    30    41    22    22    29 
NMKS15  1840    25    37    56    40    73    50    33    30    39    38 
NMKS15  1850    38    26    32    22    41    22    28    33    18    22 
NMKS15  1860    25    21    28    18   999 
NMKS15  #### Stock 6 i norra väggen mot väst. Perfekt passning mot 1863. 
NMKS24A 1783    52    55    91    79   104    57    59 
NMKS24A 1790    51    63    71    99   114    98   107   100    98    91 
NMKS24A 1800   140   111   108    94    71    63    76    62    55    56 
NMKS24A 1810    69    60    50    39    35    55    62    93    50    51 
NMKS24A 1820    67    70    70    87   105  -999  -999  -999  -999  -999 
NMKS24A 1830  -999  -999  -999  -999  -999   119   101    85    63    58 
NMKS24A 1840    85    92    90    80    78    51    56    54    65    66 
NMKS24A 1850    62    72    63    59    80    53    73    84    61    46 
NMKS24A 1860    58    49    73    51   999 
NMKS24A #### Stock 1 i nordöstra väggen. 10 nollringar men yttre delen passar mycket väl mot 1863. 
svin1A  1833   375   381   313   233   268   194   260 
svin1A  1840   273   304   308   194   205   209   178   112   118   157 
svin1A  1850   160   173   207   174   208   145   167   188   158   130 
svin1A  1860   168   169   208   310   297   229   211   127   156   128 
svin1A  1870   124   181   194   149   181   999 
svin1A  #### Svinstian: 
svin1A  #### Borrprov taget ur översta stocken precis under tegeltaket där rötan inte varit så svår. 
svin1A  #### På andra sidan kunde en helt sönderrötad bit tas loss för slipning. 
svin1A  #### 42 årsringar i borrprovet och 49 årsringar i slipade provet. Troligen samma stock. 
svin1A  #### Helheten passar utmärkt mot både Nämdö och Tyresö (torpet Sisshammar) för år 1874. 
svin1A  #### Corr=0.61/TTest=5.2 mot Tyresö och 0.60 mot Nämdö. 
svin1B  1826   303   296   410   277 
svin1B  1830   360   249   262   298   333   287   166   247   236   268 
svin1B  1840   296   321   362   229   260   228   226   180   171   214 
svin1B  1850   199   163   206   221   183   160   180   254   156   180 
svin1B  1860   215   181   263   317   226   205   221   144   154   126 
svin1B  1870    86   134   160   122    93   999 
 
 
NMKSSB 1 Knut Sandströms sjöbod, Nämdö                       PISY 
NMKSSB 2 Sweden       Scots pine            1  5911N1843E          1706 1873 
NMKSSB 3 Lars-Åke Larsson 
NMKSSB  #### Knut Sandströms sjöbod, Gamla Östanvik, Nämdö. 
NMKS01A 1716   127   130   145    92 
NMKS01A 1720   123    78   173   143   122   180    74   175   157   117 
NMKS01A 1730   138  -999  -999  -999   197   201   211   138   202    71 
NMKS01A 1740    49    70   158   162   206   246   159    73    68    45 
NMKS01A 1750    99   106   131   184   178   200   227   122    92   111 
NMKS01A 1760    68   167   152   111   157   170   224   208   138   194 
NMKS01A 1770   150   115   108   102    34    24    48    53    89   137 
NMKS01A 1780    88    87    44    52    96   117    98   181   124    60 
NMKS01A 1790    79   166    55   132   187   163   104    94   119    75 
NMKS01A 1800   124    87  -999  -999  -999    90    97    89    69    84 
NMKS01A 1810    68    91   110   189    79    71   999 
NMKS01A #### Understa stocken i gaveln mot bryggan. 
NMKS01B 1716   123   108   143    86 
NMKS01B 1720    84    69   155   116   105   154    47    80   103   201 
NMKS01B 1730   123   207   278   397   243   362   215   153   239   112 
NMKS01B 1740    74   136   168   188   255   220   195   112    93    77 
NMKS01B 1750   228   218   999 
NMKS01C 1719   120 
NMKS01C 1720    99   123   176   216   194   206    97   117   104   247 
NMKS01C 1730   182   220   220   399   260   376   195   159   218    92 
NMKS01C 1740    49    65   137   150   242   206   187    77    40    30 
NMKS01C 1750    39    87   111   114   174   213   204   102    45    81 
NMKS01C 1760    50   117   105    79   102   123   155   147    91   180 
NMKS01C 1770   111   112    99    63    25    27    47    62    95   119 
NMKS01C 1780    89    83    38    60   104   106    81   128    84    57 
NMKS01C 1790    60   119    59    99   173   153   128    95   122    81 
NMKS01C 1800   166   129   141  -999  -999   118   140   112    88   102 
NMKS01C 1810    79    96   115   147   125   169   118   178   999 
NMKS01C #### Yttersta ring 1817. 
NMKS01D 1719   134 
NMKS01D 1720   115   110   189   169   156   161    55    99    96   180 
NMKS01D 1730   119   188   252   344   210   321   121   104   200    87 
NMKS01D 1740    46    79   163   152   225   165   190    74    62    65 
NMKS01D 1750   172   148   157   259   228   243   253   131    96   138 
NMKS01D 1760   111   182   126   106   150   168   159   999 
NMKS03A 1738   422   351 
NMKS03A 1740   225   231   214   200   211   185   154   105    81    89 
NMKS03A 1750   114   157   198   189   170   157   112    84    70   126 
NMKS03A 1760   115   145   151   145   148   120   139    91    88    76 
NMKS03A 1770    79    75    80    60    82    80    98    77    98    91 
NMKS03A 1780    66    89    68    82    78    71    79   119    71    58 
NMKS03A 1790   100   116   125   156   129   126   110   104    67    72 
NMKS03A 1800    73    49    60    49    38    66    82    75    89    74 
NMKS03A 1810    41    66    50    59    68    97    76    92    66   117 
NMKS03A 1820   106   999 
NMKS03A #### Mindre stock i pallningen under boden. Har fallit ner i sjön. 1820. 
NMKS03B 1739   334 
NMKS03B 1740   194   212   238   239   295   251   192   133    89    98 
NMKS03B 1750   152   159   216   237   163   142   137   102    84   126 
NMKS03B 1760   127   160   158   120   154   154   172   122    78   138 
NMKS03B 1770    97    69    89    88    65    52    74    76   109   131 
NMKS03B 1780    68   108    67    90    99    93    75    77    75    60 
NMKS03B 1790   109   197   134   110   142    75    74    96    62    62 
NMKS03B 1800    83    63    85    68    51    46    60    74    68    43 
NMKS03B 1810    26    49    38    57    58    69    55    90   999 
NMKS04  1755    71    89    53    53    82 
NMKS04  1760    56   113   112   116   145   125   147   114    76    93 
NMKS04  1770    65    67   115   125   117    80    70    73   127   174 
NMKS04  1780   115   139   129   189   232   225   187   166   110    99 
NMKS04  1790   118   181   172   184   183   141   148   169   110   117 
NMKS04  1800   127   133   162   124    89    89   100   121   106   122 
NMKS04  1810   125   151   122   137   130   151   120   177   188   253 
NMKS04  1820   999 
NMKS04  #### Golvklova nr 5 från land räknat. 1819. Passar bättre mot Tyresö! 
NMKS05  1780   107   125   122   131   182   201   183   141    97    81 
NMKS05  1790   121   228   215   196   182    97   120   156   118   125 
NMKS05  1800   102   135   155   122    98    92    98   110    93    93 
NMKS05  1810   103   116   109   120   100   107   110   134   156   999 
NMKS05  #### Golvklova nr 15 från land. 1818 med viss osäkerhet. 
NMKS07A 1837   677   593   553 
NMKS07A 1840   587   458   484   301   336   396   318   203   183   242 
NMKS07A 1850   224   285   266   188   213   191   198   237   198   103 
NMKS07A 1860   157   174   194   163   115   124   127   115   122   105 
NMKS07A 1870    78   118    77    73   999 
NMKS07A #### Översta varvet (nr 10) i långsida mot land. 1873. Endast 37 årsringar. 1873. 
NMKS07B 1837   614   576   621 
NMKS07B 1840   610   493   611   286   348   356   351   197   237   351 
NMKS07B 1850   215   999 
NMKS09A11780    36    29    33    25    41    38    34    53    40    28 
NMKS09A11790    35    54    39    66    58    36    25    15    12    30 
NMKS09A11800    39    31    31    19    23    30    41    33    34    32 
NMKS09A11810    21    12    14    23    25    23    16    50    38   999 
NMKS09A1#### Stock 2 nerifrån på landsidan. Säker datering till 1818, 113 årsringar. 
NMKS09A21706   311   327   403   266 
NMKS09A21710   347   461   312   300   172   194   178   105   145    74 
NMKS09A21720    52    87   136   209   163   266   132   182   199   177 
NMKS09A21730   122   170   176   182   199   195   103   119   133    66 
NMKS09A21740    57    50   137   152   132   128   124    84    57    56 
NMKS09A21750   102    87    81   118   118   128   107    88    70    73 
NMKS09A21760    50    70    91    87   114    73    97    81    50    68 
NMKS09A21770    50    38    77    86    66    28    45    42    68    99 
NMKS09A21780    37    29    29    27    44    40    37    44    38    31 
NMKS09A21790    28    65    39    60    68    29    29    19    15    36 
NMKS09A21800    40    33    35    60    24    27    28    24    21    16 
NMKS09A21810    22    23    27    29    88    31    12    48    31   999 
NMKS10A11737   283   337   152 
NMKS10A11740    87   137   211   273   308   267   272   123    66    64 
NMKS10A11750   134   153   120   183   216   199   275   148    64    99 
NMKS10A11760    80   121   109    80   125   167   146   124    79   187 
NMKS10A11770   100   120   179   161    95    79    87   161  -999   188 
NMKS10A11780    90    79   123   101   177   212   113   119   101    64 
NMKS10A11790    69   172   147   240   272   172   147    90   102   146 
NMKS10A11800   148   108   171   104    86   115   164   193   134   110 
NMKS10A11810    71    55    49    66    63   999 
NMKS10A1#### Stock 3 nerifrån. Säker datering till 1814, men några ringar har troligen fallit bort. 
 


Copyright © 2021, Cybis Elektronik & Data AB. www.cybis.se