Uppdaterad 2021-04-20
Skärgård, båtar, ångfartyg/The archipelago, boats, steamers

www.skärgårdsbåtar.se - Båtregister och forum
Sveriges segelfartygsförening
Handelsflottans kultur- och fritidsråd Obs, se "Sjölänkar"!
Portal Nämdö: www.namdo.nu
Detaljerade sjökort från Stockholms skärgård/Detailed nautical charts Stockholm archipelago
Axels fartygshistoria/Axel's history of ships
Sjöfartstidningen
Sjöhistoriska samfundet - Läs nya och gamla nummer av Forum Navale!

Skrämmande läsning om fartygsförlisningar längs våra kuster:
Fanns på Görans Dykhörna. Efter Göran Nilssons bortgång verkar sajtens information svårtillgänglig.
Den ursprungliga webadressen var http://w1.653.telia.com/~u65304182/index.html
Under Görans tid ändrades den dock senare till http://www.divecorner.se
Somligt kan återfinnas på "web.archive.org" där den senaste uppdatering/snapshot jag sett är från 2012.
Jag lyckades där titta i vrakarkivet med hjälp av Internet Explorer: Görans Dykhörna hos web.archive.org

Per Åkessons sidor om Marinarkeologi
Sandkilen Helmi - Roslagens sista storbåt

Tåg, bussar, bilar/ Trains, busses, cars
Svenska järnvägsklubben
Leif Spångbergs tramways.com
Ostkustbanans vänner
Stockholms ångloksällskap
Stockholms spårvägar
Bensinsidorna

Övrigt
Gamla vykort/Old postcards

Fotografi/Photography
Digital camera reviews

Software:
Thumbs Plus
Panorama factory - stitching pictures together to make panoramas