Old Scotch Pine trees at the island of Nämdö / Gamla tallar på Nämdö

Last update 1 Nov 2013.
These photos show old Scotch Pine trees still growing on the island of Nämdö in the Stockholm archipelago. Such old trees are usually found at inaccessible places like very rocky or marshy ground on the inner part of the island where they have been left from forestry.

Dessa bilder visar gamla tallar som finns på Nämdö i Stockholms skärgård. Sådana gamla träd finns oftast i bergig eller sumpig terräng där träden har undgått skogsbrukets insatser.

PL982115 PL982115c
PL982116c PL982117
PL982119
PL982119C
The pictures above show the oldiest guy found... born around 1582... These photos were taken in the summer of 1997. The tree was then 416 years old.

Bilderna ovan visar den gamle... född några år före 1582... Bilderna är tagna sommaren 1997 då trädet var 416 år gammalt.

LL998410
330 years (år) (NM063)
LL029490
330 years (NM063)
LL998412
364 years, 1632 NM002
LL998415
LL998417c
LL998418c
350 years (NM005)
LL998419 LL998420
LL034858
250 years (NM051)
LL034858C
250 years (NM051)
LL998223
Forest fire on the mainland (the Tyresta forest) in August 1999.


Copyright © 2021, Cybis Elektronik & Data AB, www.cybis.se