Några gamla hus

Sandviken, Västanvik, Nämdö

PL967104c
Detta är huset Sandviken på Nämdö i Stockholms skärgård. Bilden är tagen från isen en solig vårvinterdag 1996. Den äldsta delen av huset är en timrad parstuga som byggdes till omkring 1890 då huset fick nuvarande utseende. Bland nu levande människor var väldigt litet känt om det här huset. Någon trodde att det alltid stått här som en del i ett gammalt torp. Någon kunde berätta att prästen bodde i huset före eller efter ryssbränderna 1719 då ryssarna brände ner hela skärgården. Det berättades också att prästgården och kyrkan aldrig brändes. Så kanske kan det här...?

En karta från 1865 från arvskiftet på Östanviks herrgård på Nämdö visade inga som helst hus på den här platsen. Men man har undrat om huset kanske inte ritades in på kartan därför att det var i privat ägo och inte ingick i arvsskiftet.

Innifrån vinden syns det intilliggande rummet i den gamla mansardöverbyggnaden som en egen byggnad inne i huset.

Vår egen dendrokronologiska analys avslöjade stockar som avverkats 1748, 1769, 1867 och 1893.
  Med hänsyn till var proven togs i huset kom vi fram till
 • att huvuddelen av huset byggts av stockar från 1769.
 • att huset flyttades till den här platsen 1867.
 • att stockarna från 1748 har satts in som ersättning för ruttet virke när huset återuppfördes här. Dessa stockar kommer förmodligen från den gamla herrgårdsbyggnaden på Östanvik som byggdes omkring 1750 och som monterades ner omkring 1865 och fördelades bland arvingarna.
 • att huset byggdes till 1893 förmodligen med avsikt att hyra ut det till sommargäster, den tidens nya sätt att fixa fram reda pengar.

Förmodligen har det här huset aldrig varit någon prästgård fast det har stått på samma plats som den gamla prästgården en gång stod på Nämdö.

Komplicerat? Ja kanske, men det har löst upp en del lokalhistoriska funderingar så att man nu vet litet mer om vad som har hänt.

En mer detaljerad artikel om Sandviken och dateringen finns, men bara på svenska.


Bergvik, Nämdö

AFEG114C
Det här är August Jansson med sin fru och dotter. Fotot togs av skolläraren, Axel Funke, någon gång runt 1908. August Jansson var kyrkvaktmästare i Nämdö kyrka i 60 år. I bakgrunden ser du hans hus.
PL985118
1998 beslöt en ny ägare till huset att reparera det. Man upptäckte dock snart att huset var i väldigt dåligt skick med omfattande angrepp av både husbock och strimmig trägnagare. Ägaren beslöt att riva stugan. Ett nytt liknande hus byggdes upp på samma plats.

Jag tog en massa prover från det gamla huset när det hade rivits. Proverna var angripna av mögel och ohälsosamma att jobba med! Den dendrokronologiska analysen avslöjade att huset byggts av stockar som avverkats vintern 1875/76.

Detta stämmer väl in med bygdens historia. Den gamla kyrkan på Nämdö fanns ganska långt från den här platsen. En ny kyrka invigdes nära denna plats 1876, samma år som detta hus byggdes åt kyrkvaktmästaren.


Gamla skolan, Sand/Grönvik, Nämdö

AFEG135
Skolbarnen utanför Nämdö gamla skola 1908.
Historien kring det gamla skolhuset var inte känd på Nämdö för några år sedan. Några av mina äldre vänner visste att man började med skola på Nämdö 1870. Men om huset byggts från början som skolhus var helt okänt. Det fanns ett hus på den här platsen 1865 när herrgården på Östanvik skiftades. Men var det samma hus som detta? Vad fanns det för historia bakom detta hus?

En dendrokronologisk analys av Lars Löfstrand i Uppsala avslöjade att huset byggts med stockar som avverkats vintern 1869/70. Så det här huset byggdes uppenbarligen som skolhus, fast man snart upptäckte att det var alldeles för litet. Omkring 1908 började man bygga ett nytt större skolhus.Kaptensudden, Västanvik, Nämdö

På somrarna när jag var liten bodde jag i det här huset på Västanvik på Nämdö. Alla hus på Västanvik hade olika namn. Det här kallades för Kaptensudden. Huset hade ett kök och ett rum i en timrad äldre del. Det fanns också ett tillbyggt rum. Det sades att huset flyttats hit över isen från Skärvassa, ett torp på andra sidan av ön någon gång i slutet av 1800-talet. Vi fantiserade ibland om att det kanske var ett riktigt gammalt timmerhus som hade överlevt ryssbränderna 1719 då de flesta husen i skärgården brändes ner av ryska trupper.
Vid inspektion inför eventuell renovering eller rivning syntes att det fanns virke av olika ursprung. En del såg nytt ut, annat såg gammalt ut.

Vid rivningen ett år senare passade jag på att ta ett antal prover för datering.


Resultat av dateringen:
  Yngsta prov är från en kluven (sågad) stock som avverkades vintern 1895/96. Betyder antagligen att huset byggdes till 1896 eller något år därefter.

  De allra flesta proverna (17 väggstockar) är avverkade vintern 1870/71. Dessa stockar har ett annorlunda växtsätt än timmer från Nämdö. De kan dock lätt dateras mot en referenskurva från Nämdö. Virket kommer troligen innifrån fastlandet eller från en annan del av skärgården.

  Utöver detta har jag hittat

 • en stock från Nämdö från 1856
 • en stock från Nämdö från 1860, båda med barkyta.
 • ett par troligen återanvända stockar från Nämdö (från en äldre byggnad) där splintveden huggits bort och där de yttersta årtalen motsvarar 1787 och 1779. Det går inte att avgöra hur mycket splintved som huggits bort. Kanske kommer de från ett hus som var byggt omkring 1820.

Urvalet av stockar för provtagning begränsades av att så mycket material var så illa åtgånget av mask och röta att jag avstod från att ta prover från det.

Allt virke i ytterväggar hade en silvrig utsida vilket talar för att huset stått utan panel under några år.

Alla dateringar är helt säkra. Data från dateringen har överlämnats till ITRDB (swed303.rwl).


Spekulationer - Två tänkbara scenarier

Alternativ 1: Huset byggdes på Västanvik 1871 med virke som man köpte utifrån.
Historien om att huset hämtats från Skärvassa kan komma från att man också tagit begagnat virke från en 50 år gammal bod på Skärvassa. 1896 byggde man till ett rum för att kunna hyra ut till sommargäster.

Alternativ 2: Historien om Melander på Tjeckskär norr om Skärvassa är grunden till talet om "Skärvassa".
Melander byggde sig kanske ett hus 1871 med virke som han köpte från annat håll.
Från Nämdö kunde han inte köpa virke därför allt behövdes vid anläggning av de nya gårdarna. Han kompletterade då också med virke ur en äldre bod som han redan ägde. Senare flyttades huset i det skick det var till Västanvik därför att ägaren dog och huset stod på Västanviks mark. 1896 byggde man till det.

Möjligen kan man få fram data ur kyrkböckerna om det verkligen bodde någon på Tjeckskär - och när den personen dog. Men man skall vara medveten om att namnet Melander är förknippat både med Tjeckskär/Skärvassa och med huset Sandviken på Västanvik samt med Grönvik. Kanske fanns det flera Melander på Nämdö på den här tiden.

Men någon riktigt trovärdig historia om huset har vi ännu inte!Copyright © 2021, Cybis Elektronik & Data AB, www.cybis.se