Talande text och bild - på Internet och i handböcker!

Vi författar

Sedan 1985 har vi producerat handböcker och bruksanvisningar åt våra uppdragsgivare. Vi skriver oftast på engelska men även på svenska och tyska om det behövs. Vi är tekniker och har lång erfarenhet från teknisk utveckling och forskning. Därav har vi lärt oss vad som är bra och vad som är dålig dokumentation.

Vi tror inte att det är blinkande lampor, snurrande hjul och skuttande gubbar på en hemsida som förmår en tänkbar kund att köpa och använda en produkt. En besökare har ett problem att lösa eller en frågeställning som han vill belysa. Han vill veta något om produkten eller kanske bara något som har anknytning till den. Hittar han vad han söker på denna hemsida eller måste han leta vidare hos en konkurrent?
Klicka här för att läsa mer om våra synpunkter på publicering och marknadsföring på Internet!

Om ditt företag säljer komplicerade maskiner eller program så behövs det handböcker! Handboken är en del av er produkt!
Klicka här för att läsa om våra synpunkter på handböcker!


Vilka är vi?

Cybis är ett familjeföretag med för närvarande två anställda.

Lars-Åke Larsson Lars-Åke Larsson är civilingenjör (KTH elektro/ tele 1967). Han var till 1981 anställd som forskare (datorelektronik, programutveckling och simuleringar) vid Försvarets forskningsanstalt (FOA). Sedan dess har han varit egen företagare. Lars-Åke jobbar mest som programmerare (huvudsakligen Visual Basic) men också som teknisk skribent.

Lars-Åke är amatörfotograf och specialist på digital behandling av fotografier. Han samlar också på historiska fotografier och har tillsammans med Petra arrangerat flera utställningar med sådana.

Petra Ossowski Larsson Petra Ossowski Larsson är doktor i organisk kemi (1981) från universitetet i Hamburg. Under kemistudierna jobbade hon i sju år (på deltid och heltid) som lärare vid ett gymnasium. Petra kom 1981 som gästforskare till Stockholms Universitet och var sedan anställd som masspektroskopist vid Svenska Tobaks AB. Sedan 1985 har Petra jobbat som teknisk skribent hos Cybis.

Kontakta oss

Vi erbjuder framställning av lättfattliga texter med illustrationer på engelska, svenska och tyska för publicering på Internet, på CD-skiva eller på papper. Vi behöver inga färdiga manuskript utan skriver efter samtal med era marknadsförare och era tekniker eller efter att ha kört er utrustning.

Lars-Åke Larsson
Petra Ossowski Larsson

Cybis Elektronik & Data AB
Pålnäsvägen 1
133 33 Saltsjöbaden

Du kan nå oss via våra email-adresser:

ochCopyright © 2006, Cybis Elektronik & Data AB.