Home

Hur man tappar björksav

Här skall beskrivas hur det går till att tappa björksav som måltidsdryck åt en familj på fyra personer ur den egna björken på tomten. På Lövträinstitutets hemsida, i publikationen "Björksav", finns mycket mer att läsa, bl a om kulturhistoria kring saven och savtappning i större skala.

Björken lagrar under sommaren näring till nästa växtperiod i sina rötter. På våren stiger denna näring som sav i stammens ved upp till grenkronan.
Björken savar bara en kort period (ca. 4 veckor) på våren. Perioden börjar när snön just har smält bort och dagstemperaturen når över några plusgrader. Savningen slutar tvärt när löven slår ut.
Under savningsperioden kan en gammal stor björk ge 15-20 liter sav per dygn, men då har man borrat ett tappningshål med 5 cm diameter och 10 cm djup. Sådan behandling tål björken bara en, högst två gånger under sitt liv.
Vill man vara mera skonsam mot trädet för att kanske kunna tappa det varje år så kan man nöja sig med ett mindre hål, t ex 2 cm i diameter och 2 cm djup. Det ger åtminstone i början av savningsperioden 3 liter sav per dygn.

Så här gjorde jag (är klart på 5 minuter):

Borra ett hål med 18 mm installationsborr ca. 2 cm snett uppåt i björkstammen en bit över marken. Saven börjar droppa med detsamma.

Tryck in en skarvbit för standard-el-installationsrör (19 mm ytterdiameter) i hålet.

Bind fast en PET-flaska (1.5 liter) med tratt på stammen med hjälp av ett packband. OBS! Använd inte glaskärl för uppsamling av björksav, det kan spricka under frostnätter.


Alternativt kan man skära av en gren och låta saven från stumpen droppa ner i en fastsurrad (plast)flaska.
Det går t o m att tappa sav ur en mycket liten slybjörk, men utbytet blir naturligtvis inte så stort. Jag kapade toppen på en meterhög pinne som växte vid våran husvägg och installerade en uppfångningsanordning enligt bilden nedan. Jag fick i alla fall ett halvt glas sav per dygn under två veckors tid. Saven var mycket söt och aromatisk!

När savstigningen har slutat och tappningshålet har blivit torrt kan man försegla det med ympvax eller trädbalsam. Därefter pluggar man det med en kork eller träplugg. Detta skyddar trädet mot röta.

OBS! Björksavstappningen ingår inte i allemansrätten. Har du ingen egen björk, fråga alltid först markägaren innan du börjar borra.

Tänk även på följande: björksav som skall provas som medel mot björkpollenallergi skall drickas så färsk som möjligt. Den får inte förbehandlas på något sätt och absolut inte kokas! Om eventuella verksamma ämnen tål frysning eller tillsats av t ex konserveringsmedel är inte utrett. Sådan behandling av saven rekommenderas därför inte.

Copyright 2003 Petra Ossowski Larsson