Mätning med din scanner. Hurdå?

Insamling av koordinater från inscannade bilder eller föremål.


Detta är en presentation av vårt program CooRecorder som används för att spela in koordinater hämtade från inscannade bilder. Programmet kan köpas på denna sajt. Det finns också en "prova-på"-version.

Du kan använda din scanner för att fotografera saker som kan ställas ovanpå scannern. Om sakerna du vill titta på är genomskinliga och små, så kan du tejpa upp dem på overheadfilm och stoppa in den i en filmläsare. Ett sådant foto kan du granska på bildskärmen. Du kan förstora det för att se enskilda detaljer och du kan anteckna koordinaterna för sådana detaljer. Det är omständligt och tråkigt att göra sådana registreringar för hand om du vill ha stora datamängder för senare statistisk analys. Om du använder vårt program CooRecorder så slipper du skriva av koordinaterna. Det är bara att klicka på de intressanta punkterna på bilden. Koordinaterna för dessa punkter kommer helt automatiskt att skrivas ut på en fil så att du efteråt kan analysera dina data med ett annat program.

När använder jag själv CooRecorder?

Jag använder CooRecorder i samband med två av mina privata intressen: Biodling och dendrokronologiska analyser.

Biodling med bättre bin. Inom biodling handlar det här om att mäta karaktäristiska data på bivingar. Sådana data kan avslöja om vingarna kommer från renrasiga eller blandrasiga bin eller från en speciell typ av bin. Blandrasiga bin är ofta argsinta. Biodlaren försöker undvika ilskna bin därför de besvärar grannarna och han kan själv bli illa stucken. Men identifiering av ras och rasblandningar handlar också om att odla bin för att få fram andra egenskaper än bara snälla bin.

Datering av gamla hus och andra byggnader av trä. Dendrokronologi handlar om datering av trä genom mätning av årsringarnas bredd. En lång följd av sådana mått på årsringar kan användas för att bestämma när ett träd avverkades. Dvs när huset byggdes.

Programmet CooRecorder

CooRecorder (Cybis Coordinate Recorder program) tar bort det tråkiga och tidsödande arbetet att för hand skriva in en massa koordinatvärden i en fil. Med CooRecorder klickar du bara på de intressanta punkterna på skärmen så lagras koordinaterna.

Bruksanvisning till CooRecorder (på engelska): CooRecorder bruksanvisning

CooRecorder kan köpas tillsammans med programmet CDendro eller tillsammans med programmet CBeeWing.
Se resp avsnitt www.cybis.se/forfun/dendro eller www.cybis.se/cbeewing

Där finns också möjlighet att ladda ner en 30 dagars "prova-på-version".

Friskrivande från ansvar: Cybis Elektronik & Data AB garanterar inte de resultat som du kan erhålla genom användning av programmet CooRecorder. I intet fall ansvarar Cybis för några som helst skador som kan uppkomma som följd av din användning av programmet.