Publicering av handböcker - Varför och Hur?

Varför en handbok?

Vem skriver handboken?

Av egen erfarenhet vet vi att den som skriver om teknik också, förutom språkkänsla, måste ha en omfattande teknisk utbildning. För att skriva en förstklassig handbok måste skribenten förstå vad han (eller hon) skriver om.

Papper, CD eller Internet?

Dokumentation till program distribueras numera ofta på CD (skiva) och inte i form av tjocka tryckta böcker. Det är oftast praktiskt, speciellt om dokumentationen bara behövs i undantagsfall, eftersom de flesta moderna program har hjälpfunktioner och viss dokumentation inbyggda i sig.

För maskiner utan egen stor bildskärm är det inte lika självklart att en CD är vad slutkunden vill ha. "Gammaldags" papper kan då vara precis vad som behövs. Det blir dock alltmer så att servicefolk har med sig en bärbar dator med en CD med dokumentation och ritningar. Med den stående alldeles intill arbetsstället så kan CD:n vara mycket lättare att använda än en tjock pärm med i värsta fall inaktuella ritningar.

En del företag väljer att distribuera dokumentationen till sina generalagenter via CD eller via Internet. I stället för att skeppa kanske tonvis med papper runt jorden så låter man sin generalagent svara för att dokumentationen blir tryckt. Ofta på beställning just när den behövs.

Än så länge är det ganska ovanligt att bruksanvisningar och handböcker finns tillgängliga via Internet. Det kommer säkert att ändra sig. För det är mycket enklare och billigare att hålla aktuell rättad information tillgänglig via Internet än att distribuera nya pärmar eller CD-skivor med posten.

Frågan om publicering på Internet eller ej är också en fråga om tillgänglighet. Dokumentation på Internet finns alltid tillgänglig utan några tidsfördröjningar!

Copyright © 2000, Cybis Elektronik & Data AB. www.cybis.se