Det gamla votivskeppet från Nämdö 1700-tals kyrka

I den kyrka, som fanns innan rundkyrkan mitt emot Kalkberget byggdes, fanns ett jättestort votivskepp, nästan 1,5 m långt, tillverkat för kyrkan av Lars Billing på Östanvik år 1774.
Skeppet finns idag i Toresunds kyrka -norr om Mariefred. Hur det har kommit dit vet man inte. Men skeppet såldes från Nämdö i början av 1800-talet - förmodligen därför att det inte passade in i den nya rundkyrkans inredning.
Galjonsfigur
Kanske vore det roligt om man kunde ordna en fin bild av skeppet att hänga upp i Nämdö kyrka!?

Tack till Eva Gustafsson, Stallarholmen, som hittat skeppet åt oss och tagit bilderna!Copyright © 2009, Cybis Elektronik & Data AB. www.cybis.se