Sommar, sol och ytterskärgård

PL85SK19B
Allt det här landet var nedpressat under den senaste istiden. När isen så småningom smälte reste sig den avskrapade berggrunden långsamt. Här, utanför Stockholm, höjer sig marken fortfarande med en halv meter per 100 år. Eftersom urberget är hårt spolas inte kusten bort av havet och därför har vi alla dessa öar.
Här står vi strax intill Nämdös östra udde och tittar åt söder ut över skärgården med Östersjön vid horisonten. De flesta öarna utanför Nämdö är fortfarande (!) ganska låga.
PL85SK01
Det finns två band av öar utanför Nämdö. Här är vi i yttre delen av det första bandet. De träd och buskar som finns är björk, al och kryp-en. På de större och litet högre öarna i detta första band av öar finns också låga tallskogar.
PL85SK08
I diset vid horisonten kan vi ana det andra yttersta bandet av öar.
PL85SK10
PL85SK06
PL85SK15
PL85SK05
PL92SK22
Detta är Bullerö, en av de större öarna i det andra bandet av öar utanför Nämdö. Det finns faktiskt ett tredje band av öar utanför Bullerö, men de flesta öarna i det bandet har ännu inte kommit upp ur vattnet...
Bullerö var tidigare en liten by där några få familjer försörjde sig på fiske, jordbruk och säljakt. Jordbruket handlade mest om att få några kor att överleva så att man fick mjölk för familjens behov. Numera sköts Bullerö av Skärgårdsstiftelsen.
PL92SK20
PL987119
PL987118
LL75107
LL75109
PL85SK18
PL85SK17
PL85SK14
PL85SK11
Östersjön i solsken på sommaren.
PL85SK04
Sol, glitter och en lat dag...
PL85SK13
Idag är det lätt dimma. Men det kan också regna här... De andra bilderna är mycket representativa för (just det!) soliga dagar med ingen eller väldigt lite vind. Sådana dagar som vi skulle vilja stoppa in i en konservburk att öppna på vintern...
PL85SK09B
Tillbaks på Nämdö igen.


Copyright © 2008, Cybis Elektronik & Data AB. Email: