Gamla jordbruksbilder från Västanvik

LL98A137
Idag är det Albert och Camillas får från Östanvik som betar på Västanvik. Lagårdsbyggnaderna i bakgrunden är Västanviks loge och lider med fårhus.
DnVK110
Fram till 1963 var Västanvik ett självständigt jordbruk. Som man kan se på den här bilden fanns då också en lagårdsbyggnad.
TRL114F
LAL005
Jordbruket drevs av Walfrid Fredriksson...
LAL006
..och hans fru Augusta som arrenderade Västanvik 1913-1963.
VFN007
Basen för verksamheten var litet spannmålsproduktion...
(Västanvik hade 30 tunnland (15 hektar) odlad jord - ett ganska typiskt småjordbruk.)
MDN030
...men framförallt producerades mjölk (och litet kött) från den här koflocken.
Mjölk och gröt var det man åt mest av förr.
DnVK103
Korna var vintertid stallade precis som de är på Östanvik idag.
DnVK108
I lagårn fanns också tjuren - med nosring. Alla Walfrids tjurar kallades för "Mulle".
DnVK156
På somrarna gick korna på bete på skogen eller i nedre delen av Långvik eller i Övre Lillträsket.
DnVK109
Varje morgon och kväll hämtades de hem för mjölkning inne i lagården.
VFN018
Nedra Lillträsket 1944. Foto: Valter Fredriksson. (VFN018)
Lillträsket var på den tiden prima jordbruksmark - här med betande kor på sensommaren 1944. Sedan dess har marken, som är en sjöbotten, sjunkit och området är numera blött och håller delvis på att buska igen.

Nästa bild visar gärdet längst bort i bilden ovan. Fotografen har stått i branta backen längst bort till höger om bilden och riktat kameran ner mot den nyplöjda åkern och mot skogskanten till vänster längst bort här ovan.

Nedra Lillträsket 1944. Foto: Valter Fredriksson. (VFN011Ed)
Lillträsket, 1944. Valter Fredriksson berättar i Skärgård nr 45:

Lillträsket - det är gärdena ovanför Långvik mot Västerängen till. Från början måste det ha varit en grund sjö som man börjat dika ur och odla upp. Men det var ju mossjord och sådan jord odlas liksom bort. Så då vart den oanvändbar åtminstone i de sanka områdena. Runt 1917 sprängde dom dän berget i gränsen mot Långvik så dom kom ner en och en halv meter i berget. Far min berättade att när dom sänkte vattennivån - då när vattnet gick ur - då sjönk markytan i Lillträsket med en meter och litet till. Men sedan fortsatte marken att långsamt sjunka. Sådan dymark den håller en mansålder. Sedan är den förbrukad. Jorden odlas bort och det sjunker. Det är ju inte så lyckat, men det är ju bra för stunden. Så här såg det ut 1944 i nedre ändan på Lillträsket. Det är alldeles nyplöjt. Bilden visar gärdet närmast Långvik. På backen i mitten brukade vi ställa en höstack - så den kallade vi Stackbacken.

Utfallsdiket från Lillträsket mot Långvik. Omkring 1944. Foto: Valter Fredriksson.
Hästarna Putte och Bläsen framför självbindaren i Långvik, 1944. Foto: Valter Fredriksson.
DnVK122
Runt alla gärden slingrade sig gärdsgårdar - för annars gick korna ut och försåg sig på åkrarna. Fanns det öppen mark så fanns det också en gärdsgård i kanten mot skogen. På 1950-talet började man laga de ruttnande gärdsgårdarna med taggtråd.
TRL027C
Till Västanvik kom det traktor först mot slutet av 1950-talet. Innan dess hade Walfrid två hästar, Putte och Bläsen som dragare. Här körs hästarna upp på lagårdsbacken.
TRL010
Det är Anders Dahlgren, som tar hand om hästarna, troligen 1953.
VFN019
Harvning i Långvik 1944.
VFN015
Hästarna framför självbindaren i Långvik 1944.
TRL001
Gödselhanteringen var helt manuell. Fast inte brukade Walfrid bära ut en skovel i taget. Normalt använde han en skottkärra utan sidor som han körde ut på dynghögen på andra sidan lagårn.
TRL012
Nu skall vinterns gödsel köras ut på åkrarna.
TRL013
Hästarna framför gödselvagnen.
VFN017
Höet hässjades och lastades för hand.
TRLFILM2A
Walfrid plöjer på Västanvik omkring 1950.
TRLFILM41A
TRL002
Före hästarnas tid hade Walfrid oxar. Här, 1938, håller han på att skära spannmål - före självbindarens tid.
TRL004
Oxarna var snälla men litet långsamma.
VFN225B
Ett lass hö körs upp på lagårdsbacken.
Augusti 1929.
VFN229
Lossning av hö gjordes för hand. Någon höfläkt, som på Östanvik idag, fanns inte.
Augusta och äldsta sonen Sixten tar en paus i arbetet medan fotografen tar bilden. Augusti 1929.
KRP020.jpg
Även vintertid användes oxarna till draggöra.
Prästfrun, Karin Röttorp, hade kameran med sig när hon mötte Walfrid med plogekipage på stora vägen Tredjedag jul 1938.
LAL002
Västanviks lagårdsbyggnader 1961.
LAL003
Fotografer: Carl I Dahlgren , Margit Danielson, Valter Fredriksson, Lars-Åke Larsson, Tore Regnell, Karin Röttorp, Okänd.


Copyright © 2017, Cybis Elektronik & Data AB. www.cybis.se