Konstiga ? båtar

LL005107
Maj 2000. På väg ut i skärgården mötte vi det här ekipaget. Stor förundran ombord.
LL005109
Bogserbåten "Sandvik" hemmahörande i Örnsköldsvik.
LL005104
LL005110
LL005114
Aha! Bogsering av ett mudderverk!
LL005117
"Noås Nordmuddring AB"
LL005122
LL005130
Grönö fyr i västra delen av Nämdöfjärden. Maj 2000. Pga moderna elektroniska navigationssystem kommer kanske dessa fyrhus snart att försvinna. Så ta dina bilder!
LL009306
Kustbevakningen i Nämdöfjärden. September 2000.
LL009308
LL009309
LL009311
LL008134
Petras bror från Hamburg och hans familj kom på besök i augusti 2000. Här är det dags för jollesegling.

För några år sedan köpte vi två begagnade optimistjollar för att barnen skulle lära sig grunderna i segling.
När man lever med vatten omkring sig så bör man kunna simma, ro, segla och handskas med en båt.
Men båt- och sjövett är också ett kulturarv att föra vidare.

LL008138
LL008139


Copyright © 2016, Cybis Elektronik & Data AB. www.cybis.se