Betesdjur och landskapsvård

LL997233
Nämdö är en av de stora öarna öster om Stockholm. Nämdö har varken bro- eller färjeförbindelse. Men Waxholmsbolaget kör reguljära båtturer hit ut året runt. - Inte så ofta på vintern förståss... Delar av ön ägs av Skärgårdsstiftelsen. På det området finns gården Östanvik där Albert Matsson och Camilla Strandman driver jordbruk.
LL997331
Camilla har just sett till att ett lass hö har kommit upp på skullen. Nu skall hon ut med hövändaren och stränglägga åkern innanför Kyrkudden.
LL995335
Albert och Per-Gustaf (vår yngste son) håller på att mata lamm som inte har någon mamma att äta hos. Det händer att någon tacka får för många lamm så att mjölken inte räcker eller att hon inte vill ha att göra med sitt eget lamm. Då blir det "flasklamm" av bebisarna...
LL995329
Djuren är viktiga som landskapsvårdare. På Östanvik finns både får och kor.
LL995109
Många av de här djuren går sommartid på bete ute på öarna för att hålla landskapet öppet.
LL995114
LL995116c
Mossen liknar ett låglänt åkerområde mellan Östanvik och Långvik. Mossen var en gång i tiden en sjö som dikades ut. Möjligen användes Mossen-sjön som vattenkraftdamm redan på 1700-talet. I början av 1900-talet torrlades Mossen helt. Men de lägre liggande delarna är numera synnerligen blöta och klafsiga.
LL995118
LL998207
Det här är åkermark som ligger på Västanviks område och som brukas av Albert och Camilla. Den här marken finns inritad som åkermark på en karta från 1638. Så detta är ingalunda nyupptagen åkermark.
LL98A137
LL98A138
LL997303
Nu är vi tillbaks på Östanviks egna marker. De här åkrarna ligger längs stora vägen alldeles söder om Östanviks lagård.
LL997304
Albert är på väg ut med traktor och vagn för att hämta hö.


Copyright © 2008, Cybis Elektronik & Data AB. Email: