Jordkällaren vid Tyska kolonin 2017.
Själva källarvalvet är från 1600-talet och är Nämdös äldsta bevarade byggnad!Dessvärre ser detta inte ut som en helt ofarlig lekplats. Närmaste granne är Tyska församlingens fritidshem.

Det var kanske litet olyckligt att man lade på enkupigt tegel vid renoveringen. Gammalt enkupigt tegel ligger sällan bra som vi kan se här. - Bättre hade kanske varit om man nöjt sig med att se renoveringen som en renovering av det tak som lades dit 1917 och då istället valt tvåkupigt tegel.