Axel Funke,
kantor, magister och fotograf på Nämdö 1906-22

AFEG152
1906 kom Axel och Hulda Funke till Nämdö.
AFEG193
Axel hade fått jobbet som kantor i Nämdö kyrka.
VFN239
Nämdö sångkör 1907 med Axel Funke (längst till höger) som körledare.
Fr v bakre raden: Jan Andersson, Emil Öhman, Sigrid Öhman, Vendela Nyström.
Fr v främre: Ida Sjögren, Maria Söderling Hamnskär, Ida Lindhal (prästens piga), Hedvig Fredriksson.
(Ur Valter&Elsie Fredrikssons fotosamling.)
AFEG145P
Men Axel fick snart hoppa in även som lärare.
Överst till höger Ragnar Bengtsson Skräckmarn (Sofiehill, Uvö). Längst ner till höger: Nisse Öhman, Orrö.
AFEG226
Axel var inte bara kantor och lärare. Han var också amatörfotograf!
Kälkåkning i Sumpkroksbacken före 1910.
(En av våra uppgiftslämnare, Ivar Gustafsson, har förklarat att han själv aldrig åkte kälke i backen, däremot SKRIDSKOR...)
AFEG138
Axel med skolbarnen utanför Nämdö gamla skola.
Bakre raden fr v: Ragnar Lindström, Erik Hedengren Ekholmen (*1894), Sigfrid Jonsson (*1895),  August Nyström, Oskar Karlsson, Arvid Andersson Västerby, Magister Funke
Mittre raden: Alva Malmstedt, Hilma Fredriksson, ?, Märta Sundberg Bergvik, Ester Öhman Bullerö, Augusta Gustafsson Ekholmen (*1894), Lilly Malmstedt Sunnansund
Främre raden: Knut Sandström (*1894), Tor Gustafsson Granparken, Ragnar Bengtsson, Törngren Västerängen, ?, Alfred Björklund Östanvik
Identifierade av Emma Karlsson år 1978 och Ivar Gustafsson, 1988.
AFEG135
Skolbarn utanför Nämdö gamla skola, 1908.
Fjärde flickan från vänster: Augusta Gustafsson, Ekholmen, sedermera bondmora på Västanvik. Pojken i mitten (storväxt med ljust hår - står nog dessutom på en sten) August Nyström, Jungfruskär. Hunden är Axel Funkes "Tello".
AFEG200
Potatissättning ovanför gamla skolan.
AFEG194P
Nämdö nya skola byggs runt 1908.
Fr v: George Sjögren, August Sundberg Bergvik, Bernhard Nilsson, Oskar Bengtsson Sofiehill (Skräckmarn), August Bengtsson. Bilden finns i Skärgård nr 22.
AFEG104
1908 kommer Axels och Huldas dotter Anna till världen. Nu börjar Axel ta en del familjebilder. Här en utflykt med familjens båt "Stina" 1912.
AFER000
Axels mor, Maria som var ensam, flyttade också ut till Nämdö.
DNV010
Nämdö nya skola.
(Ur familjen Dahlgrens fotosamling, Västanvik.)
DNV011
Skolsalen i nya skolan med Axel Funke i katedern.
(Ur familjen Dahlgrens samling, Västanvik.)
AFER101
Anna fick ha sin pappa som lärare. Här sitter hon som tvåa till höger om magistern.
AFEG168
Anna
AFER306f
Utsikt från nya skolan ner över gamla skolan med Orrö i bakgrunden.
AFEG121
Men Axel fotograferade inte bara skolbarn och sin familj utan även sina närmaste vänner, bekanta och grannar. Här Frans och Anna Westerberg på Västerängen (granngården).
AFEG009
I det här huset i Sand fanns postkontoret.
T.v. Albertina Borgh.
AFEG123
Mor Fia Sundberg med sina barn i Bergvik, Nämdö.
Fr v: Sigrid, Elis, mor Fia (Sofia Charlotta), August, Arvid. Arvid utvandrade till Amerika där han jobbade som timmerman i  Chicago.
AFEG068
AFEG065
AFEG115
Båtutflykt.
Fr v: Anna Funke, ?, Elsa Gauffin, Hulda Funke, Oscar Karlsson i Krokvik.
AFEG109
Nätsättning i Grönvik.
Säkert en nära släkting till familjen Funke. Han förekommer även på en familjebild med bl a Hulda, Anna och Maria.
AFEG067
AFEG078
AFEG064
Utflykt med Gillingebor.
Kalle Norman med sonen Anders samt Maria Funke.
Omkring 1910.
AFEG139
Nämdö och Gillingebor i Gillinge hamn, östra sidan, omkr 1910.
Bakre raden fr v: 1: Karl Ernfrid Öhman (Själ-Kalle), 6: Karl Norman (Norman i Hemsöborna),  8: Karl-Petter (Själ-Kalles far?)
Främre raden från vänster: 4: Henrika Öhman (gift med Ernfrid Öhman Gillinge och dotter till Lång-Kalle Åkerlund på Bullerö?, 6: Anders Norman
AFER003
Familjen Funke besöker Bruno Liljefors på Bullerö.
I mitten Bruno Liljefors, Hulda Funke samt lilla Anna.
AFER316
Långviksskär. Funkes båt "Stina" uppallad på land.
AFEG092C
Vedjakt på Orröströmmen.
AFER308cf
AFEG073
Första världskriget. Fartygen har nationalitetsbeteckningar påmålade pga ubåtskriget!
AFEG093P
AFEG089
Vid Bunkviks brygga, Nämdö.
AFER309
"Strömma Kanal" en vinterdag utanför Sands brygga på Nämdö.
AFER001
Magister Funke själv!
Några årtal:
Axel Funke 1881-1944, Maria Funke 1843-1911, Albertina Borgh 1835-1921, Frans Westerberg 1839-1919 (hans andra hustru, Anna, 1855-1942), Sofia Charlotta Sundberg 1851-1937, August Sundberg 1876-1959
Axel Funkes bildsamling har getts ut på CD!

Samlingen har intresse främst för hembygdsforskare och släktforskare med anknytning till Axel Funke eller till Nämdö, Torö (vid Landsort) eller Forshem i Västergötland. Bildsamlingen omfattar 200 bilder baserade på glasnegativ och cirka 150 från papperskopior. Jag själv (Lars-Åke Larsson) och Barbro Arenäs Nilsson och våra vänner har lagt ner mycket arbete på att identifiera och redovisa innehållet på bilderna. Allt detta finns på skivan.

Beställning av skivan kan göras inom Sverige genom insättning av 300 kronor på postgirokonto
15 45 93-8, Cybis Elektronik & Data AB. Ange "FunkeCD" samt namn och fullständig adress!

Ett stort tack till Ann-Charlotte Sågerås och Jonas Ringholm, som gjort det möjligt att publicera dessa bilder! Ett tack också till Lars Westerberg, Skärgårdsmuseet, som ställt Axel Funkes kvarlämnade glasnegativ till vårt förfogande!
Bearbetning av bilderna: Lars-Åke Larsson. Forskning kring bildernas innehåll: Barbro Arenäs Nilsson och Lars-Åke Larsson samt många av våra vänner.
Copyright © 2000, författarna.Copyright © 2016, Cybis Elektronik & Data AB. www.cybis.se