Datering av en gammal fiskebrygga på Västanvik, Nämdö
av Lars-Åke Larsson och Petra Ossowski Larsson

Första gången publicerad i Skärgårdsmuseets tidning Skärgård Nr 53, November 1996, sid 18.

Teckning: Sture Öberg
Strax norr om Västanvik på Nämdö finns rester i stranden av en gammal brygga.

Vid lågvatten ligger de på land. En gång var det nog en ganska stor konstruktion, men sedan den förfallit har man antagligen hämtat sten härifrån till andra bryggor. Idag finns bara några stockar ur det nedersta varvet kvar och ganska litet sten.

Ytterst ligger en 580 cm lång grov furustock. Den är 55-65 cm tjock i rotändan och 40 cm mitt på.
Tvärs stocken och rakt ut från land har det legat åtminstone 10 stockar. Idag finns bara fyra av dessa kvar.
De är alla hårt nernötta. Den längsta är 360 cm.

Vi har tagit tre borrkärnor ur den grova stocken. Dessa har vi daterat med dendrokronologisk metod (se Skärgård nr 48 och 52).
Genom att ta ett borrprov rakt uppifrån och ner i sanden under stocken fick vi fram ett prov med 101 årsringar där stockens understa (yttersta) yta kunde dateras till 1757. Övriga prover med ytan uppåt hade 10 resp. 20 årsringar färre pga att ytan nötts bort.
Troligen avverkades stocken någon gång på 1760-talet. - Bryggan har sannolikt byggts långt innan dagens Västanvik anlades på 1860-talet.

Landhöjningen sedan 1760-talet uppgår till ungefär l meter. Vid normalvatten bör det ha varit åtminstone 130 cm djupt på utsidan av bryggan när den byggdes.

Valter Fredriksson (1917-2005) som var född på Västanvik sa att bryggan och platsen kallats för "notvarp".
Sven Dahlgren, vars far också var född på Västanvik 1899, säger att bryggan kallats "fiskebrygga".
Det namn Lars-Åke känner till på berget närmast norr om bryggan är "Sikberget" , ett namn som Valter dock inte hört.

Möjligen har man haft ett ganska stort och väl förankrat brygglock med gångspel eller annan vinschanordning för att veva in noten.
När och varför man slutade fiska med not här är svårt att veta.
Pga landhöjningen kommer resterna av bryggan snart att ligga helt på land och stockarna ruttnar då snart bort.

Anmärkning: Bryggresterna ligger c:a 50 meter norr om fastigheten 1:6 på Västanvik.

Foto juli 2009: Torbjörn Axelson
Kartskiss över strandområdet mellan Västanvik och Kalkberget/Snackudden
Dendrokronologiska mätdata:
 
NMVFBG 1 Fiskebrygga, Västanvik, Nämdö                       PISY 
NMVFBG 2 Sweden       Scots pine               5911N1843E          1657 1757 
NMVFBG 3 Lars-Ake Larsson 
NMVFBG  #### 59°11'23.30N 18°42'52.76E 
NMVFBG  #### Ref: Föreningen Skärgårdsmuseets tidning Skärgård Nr 53, November 1996, sid 18. 
NM080A  1660   572   481   548   562   459   473   358   179   299   288 
NM080A  1670   222   270   330   313   340   404   278   172   287   128 
NM080A  1680   226   207   187   271   274   260   346   281   173   199 
NM080A  1690   137   121   113   126   148   100   135   197   242   212 
NM080A  1700   253   262   261   152    76    73    96   122   151   168 
NM080A  1710   191   187   281   287   256   234   239   212   224   128 
NM080A  1720   131    57    92   178   114   189   156   121   105   106 
NM080A  1730    72    89    96   119   143   202   168   130   106   999 
NM080B1 1712   289   228   219   267   173   147   253   122 
NM080B1 1720   157    85   100   132   129   133    91    76   106    89 
NM080B1 1730    59    97   104   127   117   192   214   178   257   160 
NM080B1 1740   138   106   179   270   267   185   266   134   999 
NM080B2 1657   405   525   480 
NM080B2 1660   562   514   699   733   496   454   390   243   331   284 
NM080B2 1670   214   251   273   280   229   251   218   171   325   149 
NM080B2 1680   221   267   230   253   217   142   280   184   119   146 
NM080B2 1690   142   137   129   100   173   121   143   143   240   189 
NM080B2 1700   212   173   181    93   119    91   128   112   182   171 
NM080B2 1710   171   999 
NM080C  1677   281   396   261 
NM080C  1680   374   322   303   552   306   213   482   372   222   178 
NM080C  1690   116   131    77    96    98    81   155   156   213   185 
NM080C  1700   197   163   193   110    75    91   101   122   192   159 
NM080C  1710   174   146   182   201   195   167   135   157   146   111 
NM080C  1720    60    64   111    98   111   193   135   120   112   106 
NM080C  1730    82    91   114   120   149   139   125   106   140   110 
NM080C  1740   103    95   132   162   131   128   184   141   132    98 
NM080C  1750   152    69    77    61    91    97   131   150   999 
NM080D  1677   259   362   173 
NM080D  1680   312   297   334   481   312   280   457   317   205   245 
NM080D  1690   163   180   161   174   191   201   320   324   379   261 
NM080D  1700   277   211   267   135    98    97   141   223   350   307 
NM080D  1710   261   233   206   274   274   215   158   181   216   114 
NM080D  1720    93    71   109   163   151   171   180   152   121   112 
NM080D  1730   106   129   143   169   230   265   999 


Copyright © 2009, Cybis Elektronik & Data AB. www.cybis.se