Med Motorvagn 15 på Saltsjöbanan

LL996324
Detta är "Motorvagn 15" som gick i reguljär trafik på Saltsjöbanan 1913-1976. 1976 byttes vagnparken på Saltsjöbanan ut mot de "inte fullt" så vackra blå vagnarna. Detta är en av de fem vagnar som inte skrotades. Den såldes dock, men efter en tid i "förskingringen" kom den tillbaks hit 1992.
Bilder från Saltsjöbadsdagarna i juni 1999.
LL996331
LL996328
LL996329
Motorvagn 15 ägs av Spårvägsmuseet men sköts av medlemmarna i Föreningen Motorvagnens Vänner. Under sommarhalvåret kan vagnen hyras för transporter t ex i samband med fester.
LL996330
LL996334
Här avgår vagnen just från Neglinge station.
LL996232
LL996233
Här kommer hon tillbaks från Saltsjöbaden. Bilden är tagen på sträckan mellan Ringvägen och Neglinge.
PL998104
Nu åker motorvagn 15 över Neglingebron.
LL996335
... och här kommer hon in på Neglinge station igen.
LL996337
LL996338
Motorvagn 15 byggdes på ASEA i Västerås 1912. Vagnens elutrustning moderniserades stegvis med motorbyte, ny kompressor och ny reglerutrustning under 1940- och 50-talen.
Vagnen var ursprungligen utrustad med oklädda träbänkar, men bänkarna kläddes på 1930-talet.
LL997111
För att titta på fler tåg, besök Leif Spångbergs sajt: www.tramways.com
Där finns bl a bilder från Saltsjöbanan från 1976 med de gamla vagnarna.


Copyright © 2008, Cybis Elektronik & Data AB. Email:

Foto: Lars-Åke & Per-Gustaf Larsson.