Om kubbhus - I Sverige en bortglömd teknik.
av Bengt Fagerström

Kubbhus - Hus av ved och lera

- Ett ekologiskt alternativ -

Hus av vedkubb

Borgen i Täby

 • Borgen är ett s.k. kubbhus byggt omkring 1880.
 • Tillhör Torslunda Övergård. Gårdshus.
 • Har använts som bostad.
 • En kammare och en stuga
 • 3.6 x 6.2 m
 • Ligger såsom man lade husen förr, i det som slagrute-troende människor (vi är många!) kallar ett "kryss".

Kubbteknik

 • En murad kubbvägg kan beskrivas som en vedtrave med murbrukmellan varje varv
 • Vedens längd - ca 25-30 cm - ger väggens tjocklek. Allt i ett ramverk.
 • Ett alternativ är krysslagda hörn utan stolpar.

Torslunda 2007

Foto: Leif Persson, Gräsmark

Kubben

 • Kubben kan vara rund, grovt eller fint kluven.
 • Barrträd var vanligast, men även lövträd, blandved och icke sällan återvunnet virke.

Murning

 • Vid murning användes lerbruk med tillsatser såsom sågspån och växtfiber.
 • Grunden måste vara stabil.
Anmärkning: Det har visat sig att ovanstående bild inte avser murning med lera utan med annat bruk. Dock ser det ut så här även när man murar med lera. Fotograf okänd.

Leran som byggmaterial

 • ett av människans äldsta byggmaterial
 • upptar och avger fukt
 • jämnar ut fuktbalansen
 • ger behaglig inomhustemperatur
 • lagrar instrålande värme
 • brandhämmande
 • förbättrar energihushållningen
 • konserverande
 • konkurrenskraftig

Putsning

 • Utvändigt putsad eller panelad fasad
 • Kalkputsade och avfärgade väggar
 • Leran fästes med nät, ribbor eller vass
 • Invändigt putsade, målade eller tapetserade väggar
Avfärgning: T ex en orange kalkputs (kalkrappning) får man genom att tillsätta järnvitriol till kalkputsen.
Åvinge, Botkyrka (ovanligt stor kubb)

Horisontella bräder för...

 • Armering
 • Utjämning

Vem byggde? Varför?

 • Materialet var billigt
 • Tekniken arbetskrävande men enkel
 • Torpare och andra med fri vedband och lera byggde de första kubbhusen
 • Stigande virkespriser gjorde det även lönsamt att bygga tvåplanshus. Kubbtekniken började även användas vid reparationer och tillbyggnader av timmerhus.

Svåra att känna igen

Kubbhusen har samma typ av
 • planlösning
 • estetisk utformning
 • fasad och andra detaljer
som andra hus från resp tidsperiod och geografiskt område.
Se följande bilder.

Alphyddan, Haninge

Byggår 1878. F.d. apotek.

Ladugård, Österåker

Täljö gård

Foto: Hans Rockberg

Täljö gård, Österåker


29
kubbhus fanns i
Stockholms
län 2008
I Sundbyberg har funnits ca
40 husKUBBHUS- STOCKHOLMS LÄN  2008
BOSTÄDER DÄR EJ ANNAT ANGES
BOTKYRKASKOMAKARENS HUS
ÅVINGE fd bostad
EKERÖMICHIGAN
SANDVIK
ÖSTERÅS GÅRD, Norrby
HANINGEALPHYDDAN
FREDRIKSDAL, del av bostad
NACKASKOGSÖ,del av uthus
NYNÄSHAMNHAGABERG
GRÖNDAL
FIFÅNG
FREDRIKSBERG. del av bostad
SOLLENTUNAHERSBY GÅRD,stall
ÖVERBY GÅRD ,galleri m m
STOCKHOLMOlofslundsvägen 19A
SÖDERTÄLJERIDÖ
TÄBYEFRAIMBERGSV 24
NYGÅRDSV. 2, del av bostad
TORSLUNDA ,fd bostad
VALLENTUNAFRIDHEM
VÄSTLUNDA
HASSELKROGEN
Grebylund, fd bostad
VÄRMDÖPINTA CRUZ, fd bostad
MISSIONSHUSET
ÖSTERÅKERGLIMSHAGA, del av bostad
HUSARÖ
PRÄSTGÅRDSVÄGEN 4
TÄLJÖ 5:4 bostad o stall
      


KUBBHUS i SÖDERMANLAND
I länet finns åtta kubbhus, sju är bostäder.
Stora Berga, är ett stall där ett rum av kubb är inbyggt.
Bettna2
Björnlunda1
Fiskeboda2
Järna1
Runtuna1
Stora Berga1
I Garvargården i Trosa finns större timrade väggar med kubbkonstruktion ovan mellanbjälklaget.
      

Historik

 • Kubbhusen var vanliga i Skandinavien och Nordamerika från 1870 till 1920.
 • Kända i flera länder i Europa.
 • I Sverige finnes ett sjuttiotal kända kubbhus.
 • De flesta som bostäder och i Värmland som fähus.
 • I Norge finns ca 800 hus,men det har funnits flera tusen.
 • Kubbhusen är en del av vår byggtradition.

Lång livslängd - mer än 100 år

De flesta kubbhus är bebodda vilket är ett bevis för att tekniken och kvalitén håller än idag!

Ett ekonomiskt-ekologiskt alternativ: Självbyggeri

 • Tekniken är enkel och materialet billigt speciellt om den kan tas från närområdet.
 • Glöm ej rivningsvirke och spillvirke!
 • Färdigblandad lerputs och lerbruk finns att köpa

Foto: Leif Persson Gräsmark

Fähus - Värmland

 • Byggår - början av 1900-talet.
 • Krysslagda hörn.
 • Kubben ligger helt bar på utsidan
 • Ingen puts på insida eller utsida för att öka ventilationen - djuren värmde sig ändå själva. I gamla tider ruttnade fähusen snabbt genom bl a djurens avdustning. Därför måste man då och då bygga nytt. Det blev billigare att använda kubb än vanligt timmer som förr.

Nytt kubbhus - Norge

Foto: Piet Jensen
Foto: Piet Jensen
I Norge kan man beställa kubbhus enligt ritningar.
Här med oputsad yttervägg.
Observera den bärande konstruktionen med hörn lagda i förband. Alltså inga stolpar.

Coordwood construction

Modern kubbteknik i USA och Kanada

Foto: Olle Lind

Kubbhus: Fågelhusen, Gullspång - efter amerikansk förebild

 • Murat med bl a cement
 • Ytterväggarna är oputsade med synlig kubb
 • En enkel och billig metod som dock ej ger samma goda egenskaper som ett hus byggt av lera och ved
 • Ett fåtal hus har byggts i Sverige med denna  teknik
Senast uppdaterad 19 oktober 2010.


Copyright © 2010, Bengt Fagerström och Cybis Elektronik & Data AB. www.cybis.se