Farsan till sjöss del II, 1926-1936

Den här historien har jag skrivit inte bara för mina barn utan också för mina brorsbarn och deras barn som bor i USA och som kanske ibland undrar över vad deras farfar, farfarsfar eller morfarsfar en gång sysslat med. Kanske kan historien och bilderna intressera även andra. Arne var född 1906. Han dog 1981.
Efter precis ett år på segelfartyget Beatrice mönstrade Arne av den 21 augusti 1926. Redan efter ett par veckor mönstrade han som jungman på ett litet ångfartyg, "Greta av Säffle". "Säffle-Greta" gick på utländska hamnar och sedan upp i Vänern. Arne berättade vid matbordet hemma hur det i besättningens verksamhet ingick viss spritsmuggling och med vilken förtjusning man lurade "tullare". Tiden på "Greta" blev kort - Arne mönstrade av redan den 18 december (kanske pga isläggning i Vänern?). (Arne i mitten längst bak.)
Fram till 1 september 1927 var Arne avmönstrad och det var förmodligen under den tiden han fick "vända klack" i Karlskrona - dvs göra militärtjänst. Om den tiden uttryckte han sig senare mycket nedsättande hemma. Från sjön var han ju redan van att förhålla sig till order och befälsordning, men okunnighet hos befäl kombinerat med krav på absolut lydnad, oberoende av vilken galenskap som beordrades, retade honom.
Under september 1927 var Arne påmönstrad på en båt som hette "Ymer", men var sedan i land till den 27 december 1927. Kanske var det arbetslöshet - han berättade för oss hemma om en period då han ibland gick till Frälsninsarméns soppkök för att få mat och hur han inte hade pengar att köpa ett par hela skor. - Men den 28 december mönstrade han på Svenska Amerika-Mexiko-liniens "Stureholm" som jungman och var kvar där till 28 mars 1929 - dvs drygt ett år.
Efter tiden på "Stureholm" mönstrade Arne som lättmatros på Johnson-linjens motorfartyg "Pedro Christophersen" som gick på sydamerikanska hamnar.
Den här bilden av ett nedisat skepp finns i Arnes fotoalbum. Han berättade hemma att de en gång råkat ut för en hemsk nedisning men senare kommit in i ett bälte med varm luft där isen snabbt smälte undan.
Jag tror att den här bilden är tagen i Buenos Aires. Det är Arne som står i mitten.
Ser ut som en glad besättning! Arne längst bak till vänster.
I slutet av juni 1930 gick Arne i land från "Pedro Christophersen". Han hade då varit mönstrad som matros de sista fyra månaderna. Sedan blev det skolbänken på navigationsskolan i Göteborg. Arne i bakre raden, tredje från höger.
Under studietiden i Göteborg bodde Arne hos sin moster Ida, som hade en speceributik i Göteborg.
Som nybliven styrman mönstrade Arne först på Svenska Ostasiatiska kompaniets ångfartyg "Nippon" som 3:e styrman i ett halvår och sedan på motorfartyget "Peiping" i samma rederi.
Besök ombord. Arne i mitten, brodern Tage till höger.
"Singapore - Manila. Juni 1932. Lördagsfin." - Någon har klättrat upp i masten med kamera.
m/s "Peiping". Bruttoton 6393. Besättning omkr 32 man. 2:a resan på hemgående från Hamburg. Okt månad år 1932. Ombord såsom 2:e styrman." Bakom fartyget mitt i bilden syns "der Michel" dvs St Mikaelskyrkan - sönderbombad under kriget men senare återuppbyggd.
"Peiping", Hamburg Oct 1932.
Broschyr som Arne sparat.
På hemgående efter nästa resa tog man 25 januari 1933 ombord svenska passagerare i Shanghai. Det var en svensk familj med två flickor och deras "guvernant" (kombinerad barnflicka och lärarinna) som skulle hem till Sverige efter 1-2 års vistelse i Harbin, Manchuriet där far i huset jobbat åt svenska Tändsticksbolaget. Efter den japanska ockupationen och alla otäckheter men kanske främst pga att Tändsticksbolaget gjorde konkurs ("Kreuger-kraschen") så reste man hem till Sverige.
"Guvernanten" i fråga hette Ingegerd och hon blev bekant med en trevlig styrman ombord...
Styrman Larsson på Peiping. 1933 enl Ingegerds album.
Oslo 26/3 1933. "Hälsningar Johan, "Jössi", Arne. m/s "Peiping".
Den 30 april 1934 tog Arne sjökaptensexamen.
Efter en månad var det dags att mönstra på "Formosa" där han var kvar till 7 maj 1935 - nästan ett helt år.

Arne och Ingegerd gifte sig våren 1935 och de nygifta hade tre månader tillsammans den sommaren. 17 augusti mönstrade Arne på Nippon.

"s/s "Nippon" i Danzigs hamn 1935, 28 aug. Ombord såsom 2:e styrman/A.B.L."
21 september 1935: Arne skickar vykort till Ingegerd från Jerusalem. I januari 1936 var han åter hemma 2-3 veckor.
"Röda Havet, jan-febr 1936. 3:e och 2:e styrman å s/s "Nippon" under "utövande" av tjänstens alla "behag". (Rorsman B. Johannesson från Långedrag.)"
Den 2 juni 1936 kom Arne hem. Då hade Ingegerd fött deras första barn. Nedkomsten meddelades Arne per telegram med texten "Duktig Lasse./Bramor." Telegrafisten var mycket förvånad: "Men din fru heter väl inte Bramor??" Telegram var dyrt och betalades per ord och det var ont om pengar och Arne och Ingegerd hade skojat om hur man skriver ett så kort meddelande som möjligt. Detta kunde avkodas: "Det blev en pojke som mår bra. Jag mår också bra."

Efter att ha mönstrat av Nippon och efter 11 år till sjöss i utlandssjöfart, gick Arne iland för att kunna vara med sin familj - detta var ett mycket medvetet val. Han hade under sjötiden träffat många människor som var olyckliga för att de tvingades leva separerade från sina familjer - så detta ville han nu försöka undvika. Under krigsvintrarna och några vintrar efteråt var han dock ombord på Stockholms stads "Isbrytaren II" (senare kallad "Sankt Erik"). Under kriget gick den längs den svenska ostkusten, efter kriget mer i Stockholms närhet. Kanske kommer jag så småningom att berätta också om detta.

April 15 2013. Lars-Åke Larsson


Copyright © 2014, Cybis Elektronik & Data AB. www.cybis.se