Farsan på segelfartyget Beatrice 1925/26

abl078
1925, när min pappa var 18 år, bestämde han sig för att gå till sjöss och försöka göra karriär där. För att komma in på navigationsskola behövde han en hel del sjöpraktik varav minst ett år från segelfartyg.
Han skickade därför in ansökningshandlingar för en elevplats till rederiaktiebolaget Pollux som ägde skolfartyget Beatrice.
abl077
Efter litet brevväxling om läkarintyg fick han det här kortet, daterat och poststämplat 20 augusti 1925, där han beordrades att inställa sig på Beatrice tre dar senare. Det var bara att ta nästa tåg till Sundsvall.
abl049f
Den 22 augusti mönstrade han på Beatrice. Här ligger hon vid Skönviks sågverk utanför Sundsvall i september  1925.
abl013
På Beatrice, september 1925. Arne står allra längst ner till vänster.
abl043
Skeppet seglade från Sundsvall via Göteborg till Melbourne i Australien dit det kom 94 dagar 1) efter avresan från Göteborg. Efter lossning tog man in en last av vete och andra jordbruksprodukter1). Hela resan tog ett år.
abl045
abl004
abl036
abl042
abl032
abl033
abl034
abl039
"Skutan förifrån backen. Grabben är Stig Staffg.rg, Göteborgare och antagligen jag till rors."
abl050
Beatrice utanför Australiens kust.
abl005
abl048
abl046
På vägen tillbaks från Australien rundade skeppet Kap Horn den 9 maj 1926 och passerade Falklandsöarna den 11 Maj2
Efter 1161) dagar anlände skeppet till London, fast hela resan från Sundsvall till Australien och tillbaks till Göteborg tog ett år.
abl009
abl035
Stiltje och sysslolösa sjömän som fångat en albatross på skoj. När den stackars fågeln skulle släppas passade den på att hugga ett djupt jack i en av männens armar.
abl047
Försökte fånga fisk och fick en gravid haj...
Pappa berättade att de fångat en stor haj som hade småhajar i buken. En av besättningsmännen hade sedan småhajarna simmande i en tunna på däck i några dar.
abl003
Solhöjden tas (mäts) med en sextant.
abl051
s/v. "Beatrice" Göteborg. F.d. engelskt passagerarefartyg "Routenburn", byggnadsår 1882.
Första svenska namn "Svithiod". Nedskrotad år 1932 i Norge.
abl084
Jan Davidsson: Beatrice. Världens sista stora järnseglare, ex Routenburn, ex Svithiod. 1881-1932.
Forum. ISBN 91-37-06283-2.
Vissa data ovan (märkta 1 ) har hämtats ur denna bok.
Ratten med styrmaskinen (utväxlingsanordningen) samt en del av stormasten från Beatrice finns att se på Sjöhistoriska museet i Stockholm.
2 Privat korrespondens med Fredrik Welander, Göteborg, baserat på dagboksanteckningar.
Mer att läsa om segelfartyg och vetekappseglingarna från Australien

Historien om den sista seglatsen med Moshulu 1938/39:
Eric Newby: Sista seglatsen.
Eric Newby: Vetekappsegling. Med kameran förom masten i en ålandsbark.


Copyright © 2018, Cybis Elektronik & Data AB. www.cybis.se