Ångtåg på Saltsjöbanan

LL996132
Station Slussen på Saltsjöbanan fredag 4 juni 1999 kl 19. - Härifrån går normalt blåa ombyggda tunnelbanetåg ut mot Saltsjöbaden var 20:de minut. Men ett veckoslut i månadsskiftet maj/juni varje år firas "Saltsjöbadsdagarna". Då visar man upp ett gammalt ångtåg på järnvägen men även den elektriska "Motorvagn 15" som gick reguljärt på Saltsjöbanan fram till 1976.
Det här loket tillhör SÅS, Stockholms Ånglokssällskap.
LL996133
LL996135
Carl-Erik är ganska sotig! Det har varit en lång dag med ångloket. Klockan nio i morse gav man sig iväg från Västberga. Spåret går från Västberga till Hammarby och vidare längs kajerna i Hammarby-hamnen. Sedan under berget vid Fåfängan, längs Stadsgårdskajen och fram till Slussen.
Vid Hammarby håller man på att bygga nya hus. Där var spåret i gatan igensatt med lera och grus och måste rensas meter för meter med järnspett... På en del ställen stod bilar parkerade över spåret. Till sist måste man lyfta ett hörn av en container med en domkraft för att precis få plats att komma förbi med tåget...
LL996203
LL996137
LL996138
PL998119
PL998106
LL996304
LL996310
LL996213
LL996207
LL996212
LL996215
Aj, aj det ser farligt ut! - Men nej! Tåget är faktiskt på väg från Saltsjöbaden. Förr fanns här spår så att loket kunde flyttas från ena änden av tåget till den andra så att loket kunde gå först i tåget och dra vagnarna. Här skjuter loket vagnarna upp till Neglinge där man kan flytta om så att loket hamnar först i tåget.
PL998127
LL997118
LL997108
Titta, här är ju HP. Han jobbade på ångtåget som konduktör. (Lite stor uniform kanske...:-)
LL997122
LL996226
LL996223
LL996229
Här står ånglokets trafikvagnar inne på bangården i Neglinge. Nu ska loket bara kolas, vattnas, askas, putsas och kanske smörjas.
LL997106
LL997105
LL997104


Copyright © 2016, Cybis Elektronik & Data AB. www.cybis.se